Sommarkonsumtion i förhållande till hushållets disponibla inkomst

KONSUMTION I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA LÄNDER_x000D_

 • Mexiko
  193 66%
 • Bulgarien
  166 56%
 • Spanien
  149 51%
 • Lettland
  127 43%
 • Estland
  124 42%
 • Polen
  122 41%
 • Nederländerna
  119 40%
 • Kanada
  116 39%
 • Storbritannien
  114 39%
 • Norge
  107 36%
 • Kroatien
  100 34%
 • Totalt
  100 34%
 • Sverige
  85 29%
 • Tyskland
  84 29%
 • Finland
  83 28%
 • Danmark
  75 26%
 • Brasilien
  37 13%
 • Rumänien
  35 12%

Internationell sommarkonsumtion 2019

 • Resor inrikes
  15%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  12%
 • Sommaraktiviteter
  12%
 • Heminredning
  10%
 • Sommarkläder och mode
  10%
 • Sociala evenemang
  8%
 • Resor utrikes
  7%
 • Trädgårdsarbete eller pyssel
  5%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  5%
 • Sommarfestivaler
  5%
 • Fritidsinvesteringar
  5%
 • Välbefinnande/Spa
  4%
 • Gå på sportevenemang
  2%

Prognos för hushållets sommarkonsumtion 2019

 • Lika mycket som förra sommaren
  39%
 • Mindre än förra sommaren
  33%
 • Mer än förra sommaren
  28%

 

Kontanter fortsätter att tappa popularitet 2019. Framtiden är mobil!

Resultaten av undersökningen visar på att 85 procent av respondenterna i Sverige, Danmark och Norge skulle välja att betala med kort framför kontanter. Denna trend är emellertid inte begränsad till Skandinavien, och totalt sett svarade över 60 procent av alla respondenter att de föredrar kortbetalningar över kontanter i sommar, till skillnad från drygt 50 procent 2018.

Mobila banktjänster fortsätter att öka: över 80 procent av respondenterna i Sverige, Nederländerna, Kanada, Storbritannien, Polen och Brasilien svarade att de skulle använda mobila banktjänster under sommarperioden. Undersökningens resultat visar på att fler och fler marknader väljer digitalt när det gäller banktjänster.

E-handel och detaljhandel i ett dödläge

Mer än 35 procent av respondenterna i Storbritannien, Spanien och Nederländerna kommer att handla sina produkter och tjänster på nätet i sommar, medan Lettland och Finland fortsättningsvis väljer butiker när de ska göra sina sommarköp.

Index över internetköp under sommaren:

 • Storbritannien
  39%
 • Spanien
  38%
 • Nederländerna
  36%
 • Tyskland
  33%
 • Rumänien
  33%
 • Danmark
  32%
 • Sverige
  32%
 • Polen
  32%
 • Estland
  31%
 • Bulgarien
  28%
 • Kanada
  27%
 • Norge
  27%
 • Mexiko
  27%
 • Brasilien
  25%
 • Kroatien
  24%
 • Lettland
  23%
 • Finland
  23%

Utgifter avsedda för resor

 • Tyskland
  65%
 • Danmark
  61%
 • Nederländerna
  57%
 • Polen
  56%
 • Bulgarien
  55%
 • Finland
  54%
 • Estland
  52%
 • Norge
  51%
 • Sverige
  51%
 • Mexiko
  51%
 • Spanien
  50%
 • Rumänien
  50%
 • Kroatien
  49%
 • Storbritannien
  48%
 • Brasilien
  47%
 • Kanada
  45%
 • Lettland
  40%

Hushåll som föredrar kortbetalning framför kontanter när de reser

 • Sverige
  85%
 • Danmark
  85%
 • Norge
  85%
 • Estland
  78%
 • Storbritannien
  77%
 • Nederländerna
  76%
 • Kanada
  75%
 • Finland
  75%
 • Rumänien
  74%
 • Polen
  72%
 • Lettland
  72%
 • Tyskland
  71%
 • Spanien
  70%
 • Bulgarien
  69%
 • Kroatien
  67%
 • Brasilien
  64%
 • Mexiko
  62%

Hushåll som använder mobila banktjänster under sommaren

 • Sverige
  89%
 • Nederländerna
  88%
 • Kanada
  87%
 • Storbritannien
  85%
 • Polen
  83%
 • Brasilien
  81%
 • Norge
  77%
 • Kroatien
  74%
 • Finland
  73%
 • Rumänien
  72%
 • Lettland
  71%
 • Mexiko
  71%
 • Spanien
  71%
 • Estland
  70%
 • Danmark
  58%
 • Bulgarien
  51%
 • Tyskland
  47%

Villighet att betala mer än 100 euro per natt på hotell

 • Kanada
  54%
 • Brasilien
  49%
 • Polen
  46%
 • Norge
  35%
 • Sverige
  32%
 • Tyskland
  22%
 • Storbritannien
  20%
 • Finland
  19%
 • Nederländerna
  17%
 • Danmark
  14%
 • Bulgarien
  9%
 • Estland
  8%
 • Mexiko
  7%
 • Spanien
  7%
 • Kroatien
  7%
 • Rumänien
  3%
 • Lettland
  3%

Hushåll som planerar att nyttja Airbnb

 • Tyskland
  73%
 • Bulgarien
  45%
 • Rumänien
  37%
 • Norge
  35%
 • Kanada
  31%
 • Estland
  30%
 • Sverige
  27%
 • Lettland
  26%
 • Storbritannien
  22%
 • Danmark
  21%
 • Mexiko
  20%
 • Nederländerna
  20%
 • Kroatien
  19%
 • Finland
  18%
 • Polen
  18%
 • Spanien
  17%
 • Brasilien
  16%

Sommarens finansieringspreferenser

 • Besparingar
  52%
 • Delvis med Ferratum-lån
  27%
 • Delvis med kreditkort
  10%
 • Delvis med konsumentkrediter
  7%
 • Delvis med lån från andra finansinstitut
  4%

Hur snabbt lån för sommarutgifter beräknas kunna återbetalas

 • Mindre än ett halvår
  27%
 • Mer än ett halvår
  26%
 • Tre månader
  20%
 • Två månader
  15%
 • En månad
  11%

Resetrenden är att hålla sig nära hemmet

Att resa inrikes i sitt respektive land är den största utgiften för alla deltagande hushåll, och således vinnare i sommarkonsumtion 2019, precis som det var 2018. Att resa utomlands nådde endast en åttonde placering i topplistan för utgifter för hushållen i undersökningen. De hushåll som planerade att allokera den största delen av sin sommarbudget på resor var från Tyskland (65 %), tätt följt av hushållen i Danmark (61 %) och Nederländerna (57 %).

De kanadensiska hushållen (54 %) är de som är mest villiga att spendera mer än 100 € per natt för ett hotell, medan respondenterna i Tyskland (73 %), Bulgarien (45 %) och Rumänien (37 %) var mer öppna för alternativ som Airbnb.

Topplista för sommarutgifter 2019

Respondenter från alla 17 länder skulle spendera mest på följande tre aktiviteter: inrikesresor (15 % av deras budget), personliga/familjerelaterade fritidsaktiviteter (12 %) och sommaraktiviteter som att gå till stranden, festa och äta på restauranger (12 %).

Av alla hushåll i de 17 länder där undersökningen hölls, var hushållen i Storbritannien de enda som hade kläder och mode som en av de största utgifterna under sommarperioden. Norge och Danmark utmärkte sig som de enda två länderna som kommer att ha utlandsresor som den största utgiften i sommar.

Topplista för sommarutgifter

Bulgarien
 • Resor inrikes
  17%
 • Sommaraktiviteter
  16%
 • Heminredning
  14%
 • Sommarkläder och mode
  9%
 • Fritidsinvesteringar
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 166 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 56% (538 €)
Brasilien
 • Resor inrikes
  22%
 • Sommarkläder och mode
  14%
 • Heminredning
  12%
 • Sommaraktiviteter
  10%
 • Fritidsinvesteringar
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 37 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 13% (113 €)
Kanada
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  18%
 • Sommaraktiviteter
  11%
 • Sommarkläder och mode
  10%
 • Sociala evenemang
  10%
 • Resor inrikes
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 116 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 39% (1261 €)
Kroatien
 • Sommaraktiviteter
  17%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  15%
 • Resor inrikes
  15%
 • Sommarkläder och mode
  13%
 • Sociala evenemang
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 30 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 34% (434 €)
Danmark
 • Resor utrikes
  18%
 • Heminredning
  17%
 • Resor inrikes
  12%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  8%
 • Sommarkläder och mode
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 75 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 26% (958 €)
Estland
 • Resor inrikes
  17%
 • Sommaraktiviteter
  12%
 • Välbefinnande/Spa
  10%
 • Resor utrikes
  9%
 • Sociala evenemang
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 124 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 42% (716 €)
Finland
 • Resor inrikes
  19%
 • Sociala evenemang
  12%
 • Sommaraktiviteter
  11%
 • Sommarfestivaler
  10%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 83 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 28% (862 €)
Tyskland
 • Sommaraktiviteter
  21%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  17%
 • Välbefinnande/Spa
  10%
 • Resor utrikes
  9%
 • Resor inrikes
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 84 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 29% (929 €)
Lettland
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  16%
 • Resor inrikes
  14%
 • Heminredning
  12%
 • Sommarkläder och mode
  10%
 • Trädgårdsarbete eller pyssel
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 127 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 43% (544 €)
Nederländerna
 • Sommaraktiviteter
  19%
 • Resor utrikes
  15%
 • Sommarkläder och mode
  11%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  10%
 • Heminredning
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 119 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 40% (1113 €)
Norge
 • Resor utrikes
  17%
 • Fritidsinvesteringar
  12%
 • Sociala evenemang
  11%
 • Sommaraktiviteter
  11%
 • Resor inrikes
  10%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 107 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 36% (1427 €)
Polen
 • Resor inrikes
  22%
 • Sommarkläder och mode
  11%
 • Sociala evenemang
  10%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  9%
 • Resor utrikes
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 122 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 41% (607 €)
Rumänien
 • Resor inrikes
  18%
 • Heminredning
  15%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  15%
 • Sommaraktiviteter
  9%
 • Sommarkläder och mode
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 35 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 12% (119 €)
Spanien
 • Resor inrikes
  21%
 • Sommaraktiviteter
  19%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  11%
 • Sommarkläder och mode
  10%
 • Resor utrikes
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 149 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 51% (1047 €)
Sverige
 • Sommaraktiviteter
  16%
 • Resor inrikes
  15%
 • Resor utrikes
  11%
 • Sociala evenemang
  10%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 85 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 29% (1022 €)
Storbritannien
 • Sommarkläder och mode
  13%
 • Resor utrikes
  12%
 • Sommaraktiviteter
  12%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  11%
 • Sociala evenemang
  11%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 114 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 39% (1291 €)