Sommarutgifter i förhållande till hushållets disponibla inkomst

UTGIFTER I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA LÄNDER

 • Norge
  145 68.5%
 • Lettland
  142 67%
 • Kroatien
  130 61.2%
 • Mexiko
  128 60.3%
 • Estland
  125 58.9%
 • Rumänien
  123 58.1%
 • Bulgarien
  118 55.6%
 • Kanada
  113 53.5%
 • Spanien
  112 52.9%
 • Danmark
  112 52.9%
 • Storbritannien
  103 48.8%
 • Nederländerna
  100 47.4%
 • Totalt
  100 47.2%
 • Tyskland
  96 45.2%
 • Tjeckien
  88 41.7%
 • Finland
  84 39.7%
 • Sverige
  80 37.9%
 • Polen
  30 14%
 • Brasilien
  28 13.1%

Internationella sommarutgifter 2018

 • Resor inrikes
  11.3%
 • Kläder och mode
  10.7%
 • Sociala aktiviteter
  10%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  9.8%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  9.2%
 • Heminredning
  8.8%
 • Resor utrikes
  8.7%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  6.7%
 • Trädgårdsarbete eller pyssel
  6.3%
 • Fritidsinvesteringar 
  6.3%
 • Sommarfestivaler
  5.8%
 • Välbefinnande och spa
  3.9%
 • Gå på sportevenemang
  2.5%

Prognos för hushållets sommarkonsumtion 2018

 • Samma som förra sommaren
  40.4%
 • Mindre än förra sommaren
  33.2%
 • Mer än förra sommaren
  26.4%

Svenskar mest sparsamma i Norden

Resultaten av årets undersökning visar att svenska hushåll är sparsamma om man jämför med övriga deltagande länder, när det gäller sommarsemestern. I snitt spenderar svenskarna 37,9 procent av sin disponibla inkomst på sommarfirande, vilket gör att de hamnar på plats 16 av 18.

Svenskarna spenderar även minst av de nordiska hushåll som deltog i undersökningen, medan grannlandet Norge hamnade på första plats då de norska hushållen planerar att spendera 68,5 % av deras disponibla månadsinkomst på sommarrelaterade utgifter.

Den digitala eran

Föga förvånande svarade 70 procent av respondenterna i Norge och Sverige att de föredrar kortbetalningar framför kontanter. Däremot är det inte bara i Skandinavien som betalningar blir mer digitala: mer än hälften av alla respondenter svarade att de planerar att använda kort istället för kontanter denna sommar.

Över 60 procent av alla som svarade på undersökningen kommer att sköta sina banktjänster via mobilen under sommarsemestern. Otroligt nog svarade till och med 80 procent av respondenterna från Sverige, Kanada, Norge och Nederländerna att de kommer att använda sig av mobilbank under denna period.

Shopping: online vs offline

Ungefär 30 procent av hushållen svarade att de skulle utföra köp av produkter och tjänster på nätet, med Storbritannien och Spanien som etta respektive två på listan gällande internetköp. Finland, Lettland och Mexiko, å andra sidan, är lite mer traditionella och föredrar butiker när de ska shoppa.

Sommarens resor

Strax över elva procent av undersökningens deltagare kommer att resa inrikes under semester, medan bara 8,7 procent av alla respondenterna planerar att resa utomlands.

De som planerat att resa svarade att nästan 40 procent av deras hela budget för sommaren kommer att spenderas på resor – en ökning med sju procent jämfört med föregående år. De länder vars hushåll kommer att spendera mest av sin sommarbudget på resor är Tyskland (50,8 %), Bulgarien (45,8 %), Finland (41,1 %) och Polen (40,1 %).

Respondenterna från Bulgarien, Brasilien och Danmark kommer att spendera mest på resor utomlands; cirka 15 till 21 procent av deras månadsinkomst.

Respondenterna från Norge (99,43 %) var mest villiga att spendera mer än 100 euro per natt på hotell, medan respondenterna i Tyskland (72,18 %), Tjeckien (52,03 %) och Bulgarien (48,72 %) är mest benägna att använda Airbnb.

Index över internetköp under sommaren

 • Storbritannien
  41.2%
 • Spanien
  38.4%
 • Tyskland
  33.4%
 • Nederländerna
  32%
 • Sverige
  31.9%
 • Rumänien
  31.1%
 • Tjeckien
  30.6%
 • Estland
  30.5%
 • Polen
  29.8%
 • Danmark
  29.2%
 • Norge
  29.1%
 • Bulgarien
  28.9%
 • Kanada
  25.9%
 • Brasilien
  25.8%
 • Kroatien
  24.1%
 • Finland
  23.6%
 • Lettland
  23.5%
 • Mexiko
  19.6%

Utgifter avsedda för resor

 • Tyskland
  50.8%
 • Bulgarien
  45.8%
 • Finland
  41.1%
 • Polen
  40.1%
 • Rumänien
  39.6%
 • Sverige
  37.8%
 • Spanien
  37.2%
 • Mexiko
  36.8%
 • Estland
  36.5%
 • Tjeckien
  35.7%
 • Norge
  35.1%
 • Storbritannien
  35%
 • Nederländerna
  34.3%
 • Kroatien
  33.3%
 • Brasilien
  33.1%
 • Kanada
  30.5%
 • Danmark
  30.4%
 • Lettland
  25%

Hushåll som föredrar kortbetalning framför kontanter när de reser

 • Norge
  74.8%
 • Sverige
  73%
 • Danmark
  66.7%
 • Polen
  61.6%
 • Storbritannien
  61.2%
 • Estland
  59.8%
 • Tjeckien
  58.5%
 • Nederländerna
  58%
 • Spanien
  56.9%
 • Kanada
  56.1%
 • Rumänien
  51%
 • Lettland
  50.5%
 • Finland
  50.2%
 • Tyskland
  49.7%
 • Bulgarien
  45.5%
 • Kroatien
  45.4%
 • Brasilien
  36.8%
 • Mexiko
  34.7%

Hushåll som använder mobila banktjänster under sommaren

 • Sverige
  90.1%
 • Kanada
  85.8%
 • Nederländerna
  83.2%
 • Norge
  82.1%
 • Polen
  78.1%
 • Storbritannien
  73%
 • Kroatien
  71.3%
 • Tjeckien
  70%
 • Spanien
  69.9%
 • Finland
  68.4%
 • Brasilien
  67.8%
 • Mexiko
  66.2%
 • Lettland
  65.4%
 • Rumänien
  62.4%
 • Estland
  60.2%
 • Danmark
  56.4%
 • Tyskland
  45%
 • Bulgarien
  43%

Villighet att betala mer än 100 euro per natt på hotell

 • Norge
  99.4%
 • Danmark
  57.6%
 • Sverige
  29.2%
 • Storbritannien
  19%
 • Finland
  18.6%
 • Kanada
  16.6%
 • Nederländerna
  15.4%
 • Mexiko
  9.3%
 • Spanien
  7%
 • Kroatien
  6.8%
 • Estland
  5.9%
 • Tyskland
  5.7%
 • Rumänien
  3.6%
 • Lettland
  2.4%
 • Tjeckien
  2.3%
 • Bulgarien
  0.8%
 • Brasilien
  0%
 • Polen
  0%

Hushåll som planerar att nyttja AirBnB

 • Tyskland
  72.2%
 • Tjeckien
  52%
 • Bulgarien
  48.7%
 • Norge
  35.3%
 • Rumänien
  33.8%
 • Kanada
  33%
 • Estland
  26.5%
 • Sverige
  25.7%
 • Lettland
  22.9%
 • Kroatien
  19.8%
 • Storbritannien
  18.6%
 • Nederländerna
  17.5%
 • Mexiko
  17%
 • Finland
  16.3%
 • Polen
  16.1%
 • Danmark
  16%
 • Spanien
  15.9%
 • Brasilien
  15.3%

Sommarens finansieringspreferenser

 • Med besparingar
  54.3%
 • Delvis med Ferratum-lån
  22.5%
 • Delvis med kreditkort
  12.5%
 • Delvis med konsumentkrediter
  6.5%
 • Delvis med lån från andra finansinstitut
  4.2%

Hur snabbt lån för sommarens utgifter beräknas kunna återbetalas

 • Mindre än ett halvår
  30.4%
 • Mer än ett halvår
  24.9%
 • Tre månader
  21%
 • Två månader
  14.1%
 • En månad
  9.6%

Vart pengarna kommer gå

De mest populära alternativen att spendera sin sommarbudget på var inrikesresor (11,3 %), följt av kläder (10,7 %) och sociala aktiviteter, som grillfester eller restaurangbesök (10 %).

Fritids- eller sportaktiviteter – mest populära i Mexiko, Kanada och Tjeckien – hamnade på fjärde plats med 9,8 procent, följt av sociala evenemang med 9,2 procent. Det var bara Lettland som hade trädgårdsarbete och pyssel som största utgift, vilket nästan 16 procent av de lettiska deltagarna svarade skulle vara en av deras största utgifter.

Topplista för sommarkonsumtion

Bulgarien
 • Resor utrikes
  19.8%
 • Sociala aktiviteter
  14.7%
 • Fritidsinvesteringar
  14.5%
 • Heminredning
  12.5%
 • Kläder och mode
  9.3%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 118 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 56 % (465 €)  
Brasilien
 • Resor utrikes
  20.8%
 • Kläder och mode
  16.1%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  11.9%
 • Heminredning
  10.2%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  9.3%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 28 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 13 % (128 €)  
Kanada
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  15.8%
 • Kläder och mode
  11.8%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  10.7%
 • Sociala aktiviteter
  9.3%
 • Sommarfestivaler
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 113 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 54 % (1209 €)  
Kroatien
 • Sociala aktiviteter
  16.4%
 • Resor utrikes
  14.6%
 • Kläder och mode
  14.3%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  11.6%
 • Trädgårdsarbete eller pyssel
  8.8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 130 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 61 % (787 €)  
Tjeckien
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  18.1%
 • Resor inrikes
  13.5%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  9.4%
 • Resor utrikes
  9.2%
 • Heminredning
  8.5%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 88 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 42 % (593 €)  
Danmark
 • Resor utrikes
  15.9%
 • Resor inrikes
  14.3%
 • Heminredning
  14.1%
 • Trädgårdsarbete eller pyssel
  8.6%
 • Fritidsinvesteringar
  7.7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 112 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 53 % (1295 €)  
Estland
 • Resor inrikes
  14.4%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  12.3%
 • Resor utrikes
  9.7%
 • Sommarfestivaler
  9.4%
 • Sociala aktiviteter
  8.9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 125 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 59 % (826 €)  
Finland
 • Resor inrikes
  18.1%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  13.6%
 • Resor utrikes
  9.5%
 • Trädgårdsarbete eller pyssel
  8.6%
 • Sommarfestivaler
  8.5%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 84 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 40 % (941 €)  
Tyskland
 • Sociala aktiviteter
  19.1%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  13%
 • Resor utrikes
  9.3%
 • Välbefinnande och spa
  8.7%
 • Kläder och mode
  8.7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 96 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 45 % (820 €)  
Lettland
 • Trädgårdsarbete eller pyssel
  15.6%
 • Kläder och mode
  12.4%
 • Resor inrikes
  11.8%
 • Heminredning
  10.8%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  10.1%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 142 (FE group = 100) 
 • Spending relative to household income: 67% (676 €)
Mexiko
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  17.6%
 • Heminredning
  14%
 • Kläder och mode
  11.9%
 • Resor utrikes
  11.3%
 • Sociala aktiviteter
  9.2%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 128 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 60 % (360 €)  
Nederländerna
 • Sociala aktiviteter
  17.4%
 • Kläder och mode
  13%
 • Resor inrikes
  12.8%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  11.9%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  9.7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 100 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 47 % (1116 €)  
Norge
 • Resor inrikes
  12.8%
 • Fritidsinvesteringar
  12.8%
 • Sociala aktiviteter
  12.5%
 • Heminredning
  12.5%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  11.2%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 145 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 69 % (1771 €)  
Polen
 • Resor inrikes
  26.6%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  12.6%
 • Kläder och mode
  11.4%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  9.2%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  7.5%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 30 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 14 % (183 €)  
Rumänien
 • Resor inrikes
  18.6%
 • Heminredning
  12.7%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  11.8%
 • Kläder och mode
  11%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  10.1%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 123 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 58 % (528 €)  
Spanien
 • Resor inrikes
  18.6%
 • Sociala aktiviteter
  16.5%
 • Kläder och mode
  15.6%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  8.5%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  7.8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 112 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 53 % (927 €)  
Sverige
 • Sociala aktiviteter
  15.1%
 • Resor inrikes
  14.3%
 • Sociala evenemang (t.ex. bröllop, fest)
  10.7%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  10.4%
 • Kläder och mode
  9.9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 80 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 38 % (998 €)  
Storbritannien
 • Kläder och mode
  12.9%
 • Sociala aktiviteter
  11.7%
 • Resor utrikes
  11%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  9.8%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  9.1%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 103 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 49 % (1121 €)