Sommarkonsumtion i förhållande till hushållets disponibla inkomst

SPENDING IN RELATION TO OTHER COUNTRIES

 • Bulgarien
  132 72%
 • Estland
  131 72%
 • Litauen
  130 71%
 • Lettland
  119 65%
 • Rumänien
  110 60%
 • Norge
  108 59%
 • Tjeckien
  108 59%
 • Spanien
  106 57%
 • Frankrike
  104 56%
 • Alla länder
  100 54%
 • Polen
  95 52%
 • Sverige
  83 45%
 • Danmark
  82 45%
 • Kroatien
  74 40%
 • Tyskland
  72 39%
 • Nederländerna
  70 38%
 • Finland
  65 35%
 • Storbritannien
  62 34%

Europeisk och länderna inom commonwealths sommarkonsumtion 2017

 • Resor inrikes
  18%
 • SOCIALA AKTIVITETER
  13%
 • Shopping: sommarkläder och modekläder
  13%
 • SOCIALA EVENEMANG
  10%
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  9%
 • PERSONLIGA ELLER FAMILJENS FRITIDS
  9%
 • RESOR UTOMLANDS
  8%
 • SOMMARFESTIVALER
  8%
 • FINANSIERA BARNENS SOMMARAKTIVITETER
  7%
 • FRITIDSINVESTERINGAR
  5%
 • GÅ PÅ SPORTEVENEMANG
  2%

Prognos för hushållets sommarkonsumtion 2017

 • Mindre än förra sommaren
  33%
 • Mer än förra sommaren
  24%
 • Samma som förra sommaren
  43%

Liksom förra sommaren kommer mest pengar att spenderas hemma, inte utomlands

 

Nästan 20 procent av europeiska sommarutgifter kommer att spenderas på inrikesresor, medan endast 8 procent planerar att resa utomlands.

Intressant är att respondenterna i Spanien är de enda som har utlandsresor högst upp på listan, vilket de är villiga att spendera upp till 20 procent av deras månatliga inkomst på.

Medan nordiska länder gärna betalar mer än 100 euro per natt på ett hotell, är resten av Europa mer försiktiga.

Onlinemarknadsplatsen Airbnb är mest populär bland de undersökta från Bulgarien, Sverige, Nederländerna och Frankrike, medan den är minst populär i de nordiska länderna.

Mobilbanksbekvämlighet för semestern

Förra året lanserade Ferratum Bank sin revolutionerande mobilplattform på den tyska, svenska och norska marknaden, och i år blev den även tillgänglig i Frankrike och Spanien.

I år förväntas antalet personer som använder sin smartphone för privata banktjänster nå en miljard globalt. Ferratum Bank lanserade sin mobilbankplattform i fem länder där, enligt 2017 års Sommarbarometer™, mobilbankanvändningen är den högsta i Europa. Faktum är att över 90 procent av de svenska hushållen använder mobila enheter för dagliga transaktioner under semesterperioden.

Med Ferratum Bank kan ett konto öppnas på bara fem minuter. Kunder kan öppna konton i de vanligaste europeiska valutorna och överföra pengar mellan konton i realtid. Eftersom ett bankkort hos Ferratum Bank debiterar pengar i lokal valuta, undviker kunder de växlingsavgifterna som traditionella banker och kreditkortsföretag tar ut vid utlandsresor. Dessutom erbjuder Ferratum Bank mobillån och inlåning som ger upp till 1,25 procent ränta.

Hushåll som använder mobila banktjänster under semestern

 • Sverige
  92%
 • Polen
  86%
 • Nederländerna
  79%
 • Norge
  77%
 • Spanien
  76%
 • Frankrike
  76%
 • Storbritannien
  76%
 • Litauen
  73%
 • Finland
  66%
 • Kroatien
  66%
 • Rumänien
  59%
 • Tjeckien
  55%
 • Estland
  52%
 • Lettland
  51%
 • Danmark
  40%
 • Tyskland
  39%
 • Bulgarien
  32%

Utgifter avsedda för resor (median)

 • Tyskland
  48%
 • Sverige
  44%
 • Norge
  41%
 • Bulgarien
  40%
 • Nederländerna
  38%
 • Finland
  36%
 • Polen
  35%
 • Kroatien
  34%
 • Rumänien
  34%
 • Spanien
  33%
 • Estland
  31%
 • Storbritannien
  30%
 • Litauen
  27%
 • Frankrike
  20%
 • Lettland
  19%
 • Tjeckien
  17%
 • Danmark
  12%

Villighet att betala mer än €100 per natt på hotell

 • Finland
  83%
 • Sverige
  80%
 • Danmark
  69%
 • Norge
  68%
 • Spanien
  65%
 • Frankrike
  62%
 • Estland
  44%
 • Litauen
  40%
 • Nederländerna
  38%
 • Storbritannien
  34%
 • Lettland
  22%
 • Tyskland
  19%
 • Polen
  17%
 • Tjeckien
  6%
 • Kroatien
  5%
 • Rumänien
  1%
 • Bulgarien
  1%

Hushåll som planerar att nyttja AirBnB-tjänster under semestern

 • Bulgarien
  56%
 • Sverige
  53%
 • Tyskland
  43%
 • Nederländerna
  41%
 • Frankrike
  38%
 • Estland
  34%
 • Rumänien
  31%
 • Tjeckien
  28%
 • Spanien
  24%
 • Lettland
  24%
 • Norge
  23%
 • Danmark
  22%
 • Polen
  22%
 • Storbritannien
  18%
 • Kroatien
  17%
 • Finland
  17%
 • Litauen
  9%

Semesterfinansieringspreferenser

 • Delvis med Ferratum-lån
  49%
 • Delvis med kreditkort
  22%
 • Med besparingar
  14%
 • Delvis med konsumentkrediter
  10%
 • Delvis med lån från andra finansiella institut
  5%

Topplista för sommarkonsumtionsbeteende

Inrikesresor är det mest populära sätt folk kommer att tillbringa sommaren i år (18 procent), följt av sociala aktiviteter (till exempel en dag på stranden, äta på restauranger, gå ut och klubba osv.), och sommarkläder (13 procent).

I Lettland och Litauen kommer ungefär en femtedel av semesterutgifterna att spenderas på kläder. De minst populära alternativen i sommar är sport- och fritidsaktiviteter, på vilka undersökningsdeltagarna säger att de inte är beredda att spendera mer än fem procent.

Resultat från årets Sommarbarometer™ påvisar att trädgårdsarbete och pyssel är den största utgiftsposten för hushåll i Bulgarien, Danmark, Tjeckien, Frankrike, Finland, Kroatien och Estland. Storbritannien kommer att spendera 15 procent på sociala aktiviteter medan respondenterna från Nederländerna kommer att spendera 16 procent på sommarfestivaler. Samtidigt kommer utgifterna för barnens aktiviteter att vara högst i Norge (16 procent), Rumänien (18 procent), och Polen (19 procent).

Litauen
 • Shopping
  25%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  13%
 • Fritidsinvesteringar
  12%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  9%
 • Resor utomlands
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 130 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 71% (1357 €)
Estland
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  17%
 • Sociala evenemang
  12%
 • Shopping
  11%
 • Gå på sportevenemang
  10%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  10%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 131 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 72% (1426 €)
Rumänien
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  18%
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  17%
 • Gå på sportevenemang
  13%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  9%
 • Sociala aktiviteter
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 110 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 60% (860 €)
Polen
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  19%
 • Sociala evenemang
  18%
 • Sociala aktiviteter
  12%
 • Resor inrikes
  9%
 • Shopping
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 95 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 52% (939 €)
Spanien
 • Resor utomlands
  20%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  18%
 • Sociala evenemang
  15%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  9%
 • Shopping
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 106 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 57% (1467 €)
Bulgarien
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  24%
 • Resor inrikes
  21%
 • Sociala aktiviteter
  11%
 • Shopping
  10%
 • Sociala evenemang
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 132 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 72% (869€)
Storbritannien
 • Sociala aktiviteter
  15%
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  14%
 • Sommarfestivaler
  12%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  11%
 • Fritidsinvesteringar
  11%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 62 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 34% (1008€)
Danmark
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  21%
 • Shopping
  18%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  12%
 • Sommarfestivaler
  9%
 • Resor utomlands
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 82 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 45% (970 €)
Tjeckien
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  20%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  15%
 • Sociala evenemang
  11%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  10%
 • Resor inrikes
  10%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 108 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 59% (1378 €)
Sverige
 • Resor inrikes
  18%
 • Resor utomlands
  18%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  16%
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  11%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 82 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 45% (1532 €)
Lettland
 • Shopping
  20%
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  17%
 • Sociala evenemang
  15%
 • Sociala aktiviteter
  14%
 • Gå på sportevenemang
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 119 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 65% (1127 €)
Kroatien
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  17%
 • Gå på sportevenemang
  16%
 • Fritidsinvesteringar
  15%
 • Personliga eller familjens fritids- eller sportaktiviteter
  15%
 • Shopping
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 74 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 40% (650 €)
Frankrike
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  17%
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  17%
 • Resor inrikes
  13%
 • Sommarfestivaler
  12%
 • Resor utomlands
  10%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 104 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 56% (1623 €)
Norge
 • Finansiera barnens sommaraktiviteter
  16%
 • Sommarfestivaler
  16%
 • Shopping
  13%
 • Sociala aktiviteter
  13%
 • Gå på sportevenemang
  10%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 108 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 59% (2903 €)
Finland
 • Trädgårdsarbete eller gör-det-själv/pyssel
  21%
 • Resor utomlands
  13%
 • Shopping
  13%
 • Sommarfestivaler
  10%
 • Sociala aktiviteter
  10%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 65 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 35% (1068 €)
Nederländerna
 • Sommarfestivaler
  16%
 • Fritidsinvesteringar
  16%
 • Resor inrikes
  12%
 • Gå på sportevenemang
  11%
 • Resor utomlands
  10%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 70 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 38% (1361 €)
Tyskland
 • SOCIALA AKTIVITETER
  21%
 • PERSONLIGA ELLER FAMILJENS FRITIDS
  15%
 • Resor inrikes
  13%
 • RESOR UTOMLANDS
  11%
 • Shopping: sommarkläder och modekläder
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 72 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 39% (1145€)