Julkonsumtion i förhållande till hushållets disponibla inkomst

KONSUMTION I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA LÄNDER

 • Brasilien
  363 91%
 • Polen
  143 36%
 • Australien
  134 34%
 • Spanien
  134 34%
 • Rumänien
  133 34%
 • Bulgarien
  108 27%
 • Kroatien
  103 26%
 • Totalt
  100 25%
 • Kanada
  95 24%
 • Norge
  78 20%
 • Storbritannien
  78 20%
 • Sverige
  71 18%
 • Lettland
  71 18%
 • Estland
  62 16%
 • Nederländerna
  38 9%

Internationell julkonsumtion 2019

 • Kläder
  13%
 • Godis och delikatesser
  12%
 • Leksaker och spel
  11%
 • Shopping generellt
  8%
 • Gå på sportevenemang
  7%
 • Presentkort
  7%
 • Elektronik
  6%
 • Husgeråd
  6%
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  5%
 • Kosmetika
  4%
 • Alkohol
  4%
 • Resa inrikes
  4%
 • Böcker
  3%
 • Något annat
  2%
 • Sport- och fritidsutrustning
  2%
 • Resa utrikes
  2%
 • Finansiera barnens vinteraktiviteter
  2%
 • Välbefinnande/spa
  2%
 • Musikinstrument
  1%

Prognos för hushållets julkonsumtion 2019

 • Lika mycket som förra julen
  42%
 • Mindre än förra julen
  38%
 • Mer än förra julen
  21%

Vilka handlar online?

Storbritannien rankar etta gällande näthandel 2019 med 39 procent, följt av Nederländerna (30%) och Sverige (29%), medan Estland, Kroatien och Lettland kommer att hålla sig till mer traditionell shopping.

Allt för familjen

På frågan vad folk värderar mest under denna period svarade 64 procent av respondenterna att det viktigaste för dom under julen är att tillbringa tid med familj och nära och kära.

Vad önskar vi inför det nya året?

Att tillbringa tid med nära och kära är ännu en gång det viktigaste för respondenterna (23%), följt av hemrenovering (15%), resa mer (12%) och att vara mer aktiv och leva ett hälsosammare liv (11%).

Kläder, sötsaker och leksaker är det som gäller i jul

Den vanligaste utgiften som framkom i den internationella Julbarometern™ är kläder, som i genomsnitt utgör 13 procent av den disponibla hushållsinkomsten, följt av sötsaker (12%) och leksaker och spel (11%). Nästan alla älskar mode, med respondenter från 12 av 14 länder som svarade att de spenderar mest pengar på kläder och shopping generellt under julen. Det enda undantaget är Lettland, där sportevenemang är det främsta valet och Polen som har sötsaker som första val.

Viktigast under julen

 • Spendera tid med familj/nära och kära
  64%
 • Njuta av julstämning/julmat
  20%
 • Få julklappar
  7%
 • Julen är inte så speciell för mig
  4%
 • Något annat
  2%
 • Utöva vintersporter
  2%

Nyårslöften

 • Spendera mer tid med nära och kära
  23%
 • Renovera hemmet
  15%
 • Resa mer
  12%
 • Träna mer/Vara mer aktiv
  11%
 • Flytta
  9%
 • Investera i en dröm
  9%
 • Köpa en ny bil
  9%
 • Något annat
  5%
 • Laga bilen
  4%
 • Jobba mindre
  4%

Index över internetköp under julen

 • Storbritannien
  38%
 • Nederländerna
  30%
 • Sverige
  29%
 • Rumänien
  23%
 • Kanada
  23%
 • Australien
  22%
 • Polen
  19%
 • Norge
  19%
 • Brasilien
  19%
 • Spanien
  18%
 • Bulgarien
  16%
 • Estland
  15%
 • Kroatien
  14%
 • Lettland
  12%

Utgifter avsedda för resor

 • Brasilien
  31%
 • Rumänien
  25%
 • Australien
  25%
 • Sverige
  20%
 • Bulgarien
  19%
 • Estland
  18%
 • Kanada
  16%
 • Spanien
  15%
 • Norge
  15%
 • Storbritannien
  15%
 • Polen
  15%
 • Kroatien
  14%
 • Lettland
  12%
 • Nederländerna
  12%

Hushåll som föredrar kortbetalning framför kontanter när de reser

 • Sverige
  71%
 • Storbritannien
  64%
 • Norge
  64%
 • Australien
  59%
 • Estland
  57%
 • Kanada
  57%
 • Nederländerna
  56%
 • Spanien
  55%
 • Rumänien
  54%
 • Polen
  42%
 • Bulgarien
  42%
 • Brasilien
  40%
 • Kroatien
  40%
 • Lettland
  33%

Hushåll som använder mobila banktjänster under julen

 • Sverige
  91%
 • Nederländerna
  91%
 • Kanada
  87%
 • Australien
  85%
 • Norge
  82%
 • Storbritannien
  82%
 • Kroatien
  77%
 • Spanien
  73%
 • Rumänien
  71%
 • Lettland
  68%
 • Estland
  68%
 • Polen
  67%
 • Brasilien
  67%
 • Bulgarien
  43%

Villighet att betala mer än 100 euro per natt på hotell

 • Australien
  48%
 • Kanada
  45%
 • Norge
  31%
 • Brasilien
  30%
 • Sverige
  29%
 • Storbritannien
  23%
 • Nederländerna
  18%
 • Estland
  12%
 • Rumänien
  7%
 • Spanien
  7%
 • Kroatien
  7%
 • Polen
  6%
 • Lettland
  4%
 • Bulgarien
  3%

Hushåll som planerar att nyttja Airbnb

 • Rumänien
  36%
 • Estland
  28%
 • Nederländerna
  27%
 • Australien
  22%
 • Kanada
  19%
 • Kroatien
  19%
 • Sverige
  15%
 • Brasilien
  15%
 • Bulgarien
  14%
 • Norge
  14%
 • Storbritannien
  12%
 • Lettland
  9%
 • Spanien
  8%
 • Polen
  5%

Julens finansieringspreferenser

 • Besparingar
  53%
 • Delvis med Ferratum-lån
  24%
 • Delvis med kreditkort
  12%
 • Delvis med konsumentkrediter
  7%
 • Delvis med lån från andra finansinstitut
  4%

Hur snabbt lån för julens utgifter beräknas kunna återbetalas

 • Mindre än ett halvår
  26%
 • Mer än ett halvår
  22%
 • Tre månader
  19%
 • En månad
  16%
 • Två månader
  16%

Var är ni som är beroende av att resa?

Brasilien, det land som spenderar mest under julperioden, är även det land där hushållen planerar att spendera mest på resor då 31 procent av respondenterna svarade att det är deras största utgift under julen. Även hushåll i Rumänien och Australien har planerat att resa och allokerar 25 procent av julbudgeten på resor. När det gäller resor, är 71 procent av respondenterna i Sverige och 64 procent av respondenterna i Storbritannien och Norge mer benägna att betala med kort över kontant.

Mobila banktjänster är framtiden

Alla länder förutom Bulgarien (43%) föredrar mobila banktjänster över traditionella banktjänster (67%), med Sverige och Nederländerna i toppen av trenden, där 91 procent föredrar digitala banktjänster.

Dyra hotell eller Airbnb?

Australiensare och kanadensare är mer benägna att betala över 100 euro per natt för hotell, medan invånare i Rumänien och Estland hellre väljer tjänster som Airbnb under julsäsongen och när de reser utomlands.

Topplista för julkonsumtion

Australien
 • Shopping generellt
  19%
 • Kläder
  13%
 • Leksaker och spel
  12%
 • Presentkort
  9%
 • Alkohol
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 134 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 34% (988 Eur)
Bulgarien
 • Shopping generellt
  23%
 • Leksaker och spel
  13%
 • Kläder
  12%
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  8%
 • Godis och delikatesser
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 108 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 27% (239 Eur)
Brasilien
 • Shopping generellt
  23%
 • Kläder
  21%
 • Resa inrikes
  12%
 • Elektronik
  6%
 • Finansiera barnens vinteraktiviteter
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 363 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 91% (1040 Eur)
Kanada
 • Kläder
  18%
 • Presentkort
  13%
 • Leksaker och spel
  12%
 • Shopping generellt
  9%
 • Elektronik
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 95 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 24% (743 Eur)
Kroatien
 • Shopping generellt
  20%
 • Godis och delikatesser
  17%
 • Kläder
  13%
 • Leksaker och spel
  13%
 • Kosmetika
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 103 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 26% (322 Eur)
Estland
 • Shopping generellt
  15%
 • Leksaker och spel
  15%
 • Godis och delikatesser
  14%
 • Kläder
  9%
 • Finansiera barnens vinteraktiviteter
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 62 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 16% (249 Eur)
Lettland
 • Gå på sportevenemang
  18%
 • Godis och delikatesser
  13%
 • Leksaker och spel
  10%
 • Presentkort
  10%
 • Kläder
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 71 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 18% (207 Eur)
Nederländerna
 • Kläder
  18%
 • Leksaker och spel
  15%
 • Godis och delikatesser
  11%
 • Presentkort
  9%
 • Shopping generellt
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 38 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 9% (268 Eur)
Norge
 • Shopping generellt
  17%
 • Kläder
  14%
 • Presentkort
  11%
 • Godis och delikatesser
  7%
 • Elektronik
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 78 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 20% (755 Eur)
Polen
 • Godis och delikatesser
  18%
 • Kläder
  15%
 • Leksaker och spel
  13%
 • Kosmetika
  11%
 • Elektronik
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 143 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 36% (461 Eur)
Rumänien
 • Kläder
  20%
 • Godis och delikatesser
  17%
 • Leksaker och spel
  12%
 • Elektronik
  8%
 • Husgeråd
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 133 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 34% (367 Eur)
Spanien
 • Shopping generellt
  22%
 • Kläder
  20%
 • Leksaker och spel
  11%
 • Godis och delikatesser
  6%
 • Elektronik
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 134 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 34% (657 Eur)
Sverige
 • Kläder
  13%
 • Leksaker och spel
  12%
 • Shopping generellt
  11%
 • Elektronik
  9%
 • Godis och delikatesser
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 71 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 18% (484 Eur)
Storbritannien
 • Shopping generellt
  20%
 • Leksaker och spel
  15%
 • Kläder
  12%
 • Alkohol
  9%
 • Presentkort
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 78 (FE group = 100)
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 20% (634 Eur)