Julkonsumtion i förhållande till hushållets disponibla inkomst

KONSUMTION I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA LÄNDER

 • Mexiko
  248 48%
 • Brasilien
  195 38%
 • Rumänien
  150 29%
 • Bulgarien
  127 25%
 • Storbritannien
  117 23%
 • Kroatien
  114 22%
 • Kanada
  112 22%
 • Spanien
  111 22%
 • Polen
  105 20%
 • Totalt
  100 19%
 • Australien
  99 19%
 • Tjeckien
  94 18%
 • Lettland
  89 17%
 • Estland
  89 17%
 • Sverige
  77 15%
 • Norge
  72 14%
 • Danmark
  66 13%
 • Finland
  58 11%
 • Tyskland
  54 10%
 • Nederländerna
  50 10%

Internationell julkonsumtion 2018

 • Vinterkläder
  16%
 • Leksaker och spel
  10%
 • Godis och delikatesser
  9%
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  8%
 • Elektronik
  7%
 • Presentkort
  6%
 • Husgeråd
  6%
 • Shopping generellt
  5%
 • Kosmetika
  5%
 • Alkohol
  5%
 • Resa inrikes
  4%
 • Böcker
  4%
 • Finansieria barnens vinteraktiviteter
  3%
 • Sport- och fritidsutrustning
  3%
 • Resa utrikes
  2%
 • Välbefinnande/Spa
  2%
 • Gå på sportevenemang
  2%
 • Något annat
  2%
 • Musikinstrument
  1%

Prognos för hushållets julkonsumtion 2018

 • Lika mycket som förra julen
  43%
 • Mindre än förra julen
  36%
 • Mer än förra julen
  21%

Julen handlar om familjen

Att spendera tid med familjen eller nära och kära är viktigast enligt 69 procent av respondenterna. Ytterligare 18 procent uppskattar julstämningen mer än att få julklappar eller utöva vintersporter. Av de respondenter som kommer att julhandla svarade cirka 22 procent att de tänker handla på nätet, med brittiska och tyska hushållen som mest aktiva nätshoppare. Däremot verkar hushållen i Estland (16%), Kroatien (15%) och Lettland (14%) föredra traditionell detaljhandel när de julhandlar.

De brasilianska och rumänska hushållen är villiga att spendera mest pengar i relation til sin inkomst – upp till 27 procent av månadslönen – medan respondenterna från Polen, Lettland och Nederländerna enbart allokerar 10-13 procent av sin månadslön på att resa. När det gäller att resa, svarade 71 procent av de australiensiska respondenterna, 56 procent av de kanadensiska och 39 procent av de danska att de är villiga att spendera mer än 100 euro per natt för ett hotellrum, medan de flesta i Tyskland (70%), Rumänien (33%) och Estland (28%) föredrar Airbnb.

Enligt årets Ferratum Julbarometer™ kommer 18 procent av respondenterna att ha som nyårslöfte att spendera mer tid med nära och kära, medan 14 procent vill resa mer och 13 procent vill renovera sina hem. Att ha en mer hälsosam livstil var även högt på listan över nyårslöften, där 12 procent svarade att de vill vara mer aktiva och träna mer.

Viktigast under julen

 • Spendera tid med familj/nära och kära
  69%
 • Njuta av julstämning/julmat
  18%
 • Julen är inte så speciell
  6%
 • Få julklappar
  4%
 • Något annat
  2%
 • Utöva vintersporter
  1%

Index över internetköp under julen

 • Storbritannien
  37%
 • Tyskland
  37%
 • Nederländerna
  29%
 • Tjeckien
  28%
 • Sverige
  28%
 • Australien
  24%
 • Danmark
  23%
 • Bulgarien
  21%
 • Rumänien
  21%
 • Norge
  21%
 • Brasilien
  21%
 • Finland
  19%
 • Polen
  19%
 • Kanada
  18%
 • Spanien
  17%
 • Estland
  16%
 • Mexiko
  16%
 • Kroatien
  15%
 • Lettland
  14%

Utgifter avsedda för resor

 • Brasilien
  27%
 • Rumänien
  26%
 • Bulgarien
  23%
 • Australien
  22%
 • Mexiko
  22%
 • Sverige
  21%
 • Tjeckien
  19%
 • Estland
  18%
 • Danmark
  18%
 • Norge
  17%
 • Kroatien
  16%
 • Finland
  15%
 • Storbritannien
  15%
 • Tyskland
  14%
 • Kanada
  14%
 • Spanien
  13%
 • Polen
  13%
 • Lettland
  13%
 • Nederländerna
  10%

Hushåll som föredrar kortbetalning framför kontanter när de reser

 • Norge
  69%
 • Sverige
  68%
 • Australien
  62%
 • Storbritannien
  61%
 • Danmark
  60%
 • Estland
  58%
 • Tjeckien
  56%
 • Spanien
  55%
 • Finland
  55%
 • Rumänien
  53%
 • Tyskland
  53%
 • Nederländerna
  53%
 • Mexiko
  48%
 • Kanada
  48%
 • Bulgarien
  45%
 • Polen
  40%
 • Kroatien
  37%
 • Brasilien
  36%
 • Lettland
  34%

Hushåll som använder mobila banktjänster under julen

 • Australien
  90%
 • Sverige
  89%
 • Kanada
  88%
 • Nederländerna
  87%
 • Storbritannien
  84%
 • Tjeckien
  82%
 • Norge
  79%
 • Kroatien
  72%
 • Spanien
  71%
 • Mexiko
  69%
 • Estland
  68%
 • Brasilien
  68%
 • Lettland
  67%
 • Tyskland
  66%
 • Finland
  66%
 • Rumänien
  65%
 • Polen
  60%
 • Danmark
  60%
 • Bulgarien
  48%

Hushåll som planerar att nyttja Airbnb

 • Tyskland
  70%
 • Rumänien
  33%
 • Estland
  28%
 • Kroatien
  23%
 • Danmark
  19%
 • Nederländerna
  18%
 • Australien
  18%
 • Mexiko
  16%
 • Kanada
  15%
 • Bulgarien
  15%
 • Sverige
  14%
 • Norge
  14%
 • Brasilien
  13%
 • Storbritannien
  10%
 • Lettland
  8%
 • Tjeckien
  8%
 • Finland
  7%
 • Spanien
  7%
 • Polen
  4%

Villighet att betala mer än 100 euro per natt på hotell

 • Australien
  71%
 • Kanada
  56%
 • Danmark
  39%
 • Norge
  32%
 • Sverige
  32%
 • Storbritannien
  20%
 • Finland
  19%
 • Tyskland
  17%
 • Nederländerna
  16%
 • Mexiko
  14%
 • Estland
  11%
 • Spanien
  7%
 • Kroatien
  6%
 • Tjeckien
  5%
 • Brasilien
  4%
 • Bulgarien
  4%
 • Rumänien
  4%
 • Lettland
  3%
 • Polen
  3%

Julens finansieringspreferenser

 • Besparingar
  52%
 • Delvis med Ferratum-lån
  23%
 • Delvis med kreditkort
  13%
 • Delvis med konsumentkrediter
  7%
 • Delvis med lån från andra finansinstitut
  5%

Hur snabbt lån för julens utgifter beräknas kunna återbetalas

 • Mindre än ett halvår
  26%
 • Tre månader
  21%
 • En månad
  19%
 • Två månader
  18%
 • Mer än ett halvår
  16%

Nyårslöften

 • Tillbringa mer tid med nära och kära
  18%
 • Resa mer
  14%
 • Renovera hemmet
  13%
 • Träna mer / Vara mer aktiv
  12%
 • Flytta
  11%
 • Investera i en dröm
  10%
 • Köpa en ny bil
  9%
 • Något annat
  5%
 • Jobba mindre
  5%
 • Laga bilen
  4%

Konsumenterna väljer bort kontanter och ökar sin användning av mobila banktjänster

Nästan 70 procent av hushållen i Norge och Sverige svarade att de föredrar kort över kontanter. Däremot är det inte bara hushållen i Skandinavien som närmar sig ett kontantlöst samhälle – mer än hälften av alla respondenter från 12 av de 19 länder där undersökningen genomfördes svarade att de föredrar kortbetalning över kontanter.

Över 70 procent av alla undersökningens respondenter, och majoriteten i 18 av 19 länder, svarade att de kommer att använda mobila banktjänster under julsäsongen (10 procent mer än i Ferratum Sommarbarometer™ 2018), och nästan 90 procent av hushållen i Australien, Sverige, Kanada och Nederländerna kommer att nyttja mobila banktjänster under denna period. Det enda land där mindre än 50 % av alla respondenter svarade att de kommer att använda mobila banktjänster var Bulgarien.

Enligt resultaten av årets undersökning kommer 52 procent av respondenterna att finansiera sina utgifter med besparingar, 23 procent kommer att använda sig av Ferratum-lån och 13 procent planerar att använda kreditkort när de julhandlar. Den mest populära julklappen internationellt 2018 kommer att bli kläder, då 16 procent av hushållen svarade att den kläder kommer att vara deras största utgift när de julhandlar. Leksaker och spel (10 %), sötsaker (9 %) och sport- och fritidsaktiviteter var andra populära val.

Topplista för julkonsumtion

Australien
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  21%
 • Leksaker och spel
  12%
 • Vinterkläder
  11%
 • Presentkort
  10%
 • Alkohol
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 99 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 19% (672 €)  
Bulgarien
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  20%
 • Vinterkläder
  11%
 • Leksaker och spel
  11%
 • Elektronik
  10%
 • Finansiera barnens vinteraktiviteter
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 127 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 25% (215 €)  
Brasilien
 • Vinterkläder
  22%
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  20%
 • Resa inrikes
  10%
 • Elektronik
  7%
 • Husgeråd
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 195 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 38% (341 €)  
Kanada
 • Vinterkläder
  20%
 • Presentkort
  14%
 • Leksaker och spel
  14%
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  9%
 • Elektronik
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 112 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 22% (621 €)  
Kroatien
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  18%
 • Godis och delikatesser
  17%
 • Vinterkläder
  14%
 • Leksaker och spel
  13%
 • Kosmetika
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 114 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 22 % (249 €)  
Tjeckien
 • Vinterkläder
  17%
 • Leksaker och spel
  17%
 • Elektronik
  12%
 • Husgeråd
  12%
 • Kosmetika
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 94 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 18% (284 €)  
Danmark
 • Shopping generellt
  26%
 • Resa utrikes
  14%
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  14%
 • Finansiera barnens vinteraktiviteter
  12%
 • Gå på sportevenemang
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 66 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 13% (447 €)  
Estland
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  16%
 • Leksaker och spel
  15%
 • Presentkort
  8%
 • Elektronik
  8%
 • Godis och delikatesser
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 89 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 17% (257 €)  
Finland
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  17%
 • Godis och delikatesser
  15%
 • Vinterkläder
  10%
 • Leksaker och spel
  7%
 • Presentkort
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 58 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 11% (343 €)  
Tyskland
 • Presentkort
  12%
 • Elektronik
  10%
 • Böcker
  10%
 • Godis och delikatesser
  10%
 • Vinterkläder
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 54 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 10% (259 €)  
Lettland
 • Shopping generellt
  17%
 • Godis och delikatesser
  13%
 • Leksaker och spel
  10%
 • Presentkort
  10%
 • Vinterkläder
  8%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 89 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 17% (200 €)  
Mexiko
 • Vinterkläder
  25%
 • Alkohol
  16%
 • Shopping generellt
  15%
 • Musikinstrument
  7%
 • Resa inrikes
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 248 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 48% (418 €)  
Nederländerna
 • Vinterkläder
  19%
 • Godis och delikatesser
  15%
 • Husgeråd
  11%
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  9%
 • Musikinstrument
  9%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 50 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 10% (248 €)  
Norge
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  16%
 • Vinterkläder
  13%
 • Presentkort
  11%
 • Leksaker och spel
  7%
 • Godis och delikatesser
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 72 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 14% (543 €)  
Polen
 • Kosmetika
  19%
 • Vinterkläder
  16%
 • Alkohol
  14%
 • Husgeråd
  10%
 • Elektronik
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 105 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 20% (234 €)  
Rumänien
 • Vinterkläder
  19%
 • Godis och delikatesser
  18%
 • Leksaker och spel
  11%
 • Elektronik
  8%
 • Husgeråd
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 150 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 29% (269 €)  
Spanien
 • Sport- eller fritidsaktiviteter
  23%
 • Vinterkläder
  20%
 • Leksaker och spel
  12%
 • Elektronik
  6%
 • Godis och delikatesser
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 111 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 22% (396 €)  
Sverige
 • Vinterkläder
  18%
 • Elektronik
  14%
 • Något annat
  7%
 • Leksaker och spel
  6%
 • Godis och delikatesser
  6%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 77 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 15% (479 €)  
Storbritannien
 • Shopping generellt
  20%
 • Leksaker och spel
  16%
 • Vinterkläder
  12%
 • Alkohol
  7%
 • Presentkort
  7%
 • Utgifter i förhållande till andra länder: 117 (FE group = 100) 
 • Utgifter i förhållande till hushållets inkomst: 23 % (703 €)