Forbruk om sommeren sett i forhold til husholdningens inntekt.

Forbruk sammenlignet med andre land

 • Norge
  145 68.5%
 • Latvia
  142 67%
 • Kroatia
  130 61.2%
 • Mexiko
  128 60.3%
 • Estland
  125 58.9%
 • Romania
  123 58.1%
 • Bulgaria
  118 55.6%
 • Kanada
  113 53.5%
 • Spania
  112 52.9%
 • Danmark
  112 52.9%
 • Storbritannia
  103 48.8%
 • Nederland
  100 47.4%
 • Totalt
  100 47.2%
 • Tyskland
  96 45.2%
 • Tjekkia
  88 41.7%
 • Finland
  84 39.7%
 • Sverige
  80 37.9%
 • Polen
  30 14%
 • Brasil
  28 13.1%

Internasjonalt sommerforbruk 2018

 • Reiser innenlands
  11.3%
 • Klær og mote
  10.7%
 • Sosiale aktiviteter
  10%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  9.8%
 • Sosiale arrangementer (f.eks. bryllup, fest)
  9.2%
 • Hjem/innredning
  8.8%
 • Reiser utenlands
  8.7%
 • Finansiere barnas sommeraktiviteter
  6.7%
 • Hagearbeid
  6.3%
 • Rekreasjon
  6.3%
 • Sommerfestivaler (musikk, film etc.)
  5.8%
 • Velvære og spa
  3.9%
 • Gå på sportsarrangementer
  2.5%

Antatt husholdningsforbruk sommer 2018

 • Samme som ifjor sommer
  40.4%
 • Mindre enn ifjor sommer
  33.2%
 • Mer enn i ifjor sommer
  26.4%

Innenlandsreiser mest populært

Sammenlagt i Europa er innenlandsreiser den mest populære aktiviteten i år, med et gjennomsnittlig planlagt forbruk på 11,3% av disponibel inntekt. Dette gjelder i Norge også, der vi planlegger å bruke 12,8% på innlandsreiser, som tilsvarer EUR 226 (NOK 2 160). Trenden er likevel at vi fordeler utgiftene på flere aktiviteter som fritidsaktiviteter og hobbyer, sosiale aktiviteter, interiør i hjemmet og sosiale arrangementer. Utenlandsreiser kom ikke på topplisten i årets undersøkelse.

Planlagt forbruk på aktiviteter:

• Innenlandsreiser (12,8%)

• Sosiale aktiviteter (12,5%)

• Hjem/interiør (12,5%)

• Sosiale arrangementer (11,2%)

I likhet med nordmenn prioriterer svenskene innenlandsreiser høyt, mens utenlandsreiser ikke når topp 5. Danskene derimot har utenlandsreiser øverst på aktivitetslisten, med planlagt forbruk på 15,9% av disponibel inntekt.

Indeks for internetthandel i løpet av sommeren

 • Storbritania
  41.2%
 • Spania
  38.4%
 • Tyskland
  33.4%
 • Nederland
  32%
 • Sverige
  31.9%
 • Romania
  31.1%
 • Tjekkia
  30.6%
 • Estland
  30.5%
 • Polen
  29.8%
 • Danmark
  29.2%
 • Norge
  29.1%
 • Bulgaria
  28.9%
 • Kanada
  25.9%
 • Brasil
  25.8%
 • Kroatia
  24.1%
 • Finland
  23.6%
 • Latvia
  23.5%
 • Mexiko
  19.6%

Midler avsatt til reising

 • Tyskland
  50.8%
 • Bulgaria
  45.8%
 • Finland
  41.1%
 • Polen
  40.1%
 • Romania
  39.6%
 • Sverige
  37.8%
 • Spania
  37.2%
 • Mexiko
  36.8%
 • Estland
  36.5%
 • Tjekkia
  35.7%
 • Norge
  35.1%
 • Storbritania
  35%
 • Nederland
  34.3%
 • Kroatia
  33.3%
 • Brasil
  33.1%
 • Kanada
  30.5%
 • Danmark
  30.4%
 • Latvia
  25%

Husholdninger som foretrekker kortbetaling framfor kontanter når de reiser

 • Norge
  74.8%
 • Sverige
  73%
 • Danmark
  66.7%
 • Polen
  61.6%
 • Storbritania
  61.2%
 • Estland
  59.8%
 • Tjekkia
  58.5%
 • Nederland
  58%
 • Spania
  56.9%
 • Kanada
  56.1%
 • Romania
  51%
 • Latvia
  50.5%
 • Finland
  50.2%
 • Tyskland
  49.7%
 • Bulgaria
  45.5%
 • Kroatia
  45.4%
 • Brasil
  36.8%
 • Mexiko
  34.7%

Husholdninger som benytter mobilbank tjenester i løpet av sommeren

 • Sverige
  90.1%
 • Kanada
  85.8%
 • Nederland
  83.2%
 • Norge
  82.1%
 • Polen
  78.1%
 • Storbritania
  73%
 • Kroatien
  71.3%
 • Tjekkia
  70%
 • Spania
  69.9%
 • Finland
  68.4%
 • Brasil
  67.8%
 • Mexiko
  66.2%
 • Latvia
  65.4%
 • Romania
  62.4%
 • Estland
  60.2%
 • Danmark
  56.4%
 • Tyskland
  45%
 • Bulgaria
  43%

Hvem er villig til å betale mer enn 1000 kr for en natt på hotell?

 • Norge
  99.4%
 • Danmark
  57.6%
 • Sverige
  29.2%
 • Storbritania
  19%
 • Finland
  18.6%
 • Kanada
  16.6%
 • Nederland
  15.4%
 • Mexiko
  9.3%
 • Spania
  7%
 • Kroatien
  6.8%
 • Estland
  5.9%
 • Tyskland
  5.7%
 • Romania
  3.6%
 • Latvia
  2.4%
 • Tjekkia
  2.3%
 • Bulgaria
  0.8%
 • Brasil
  0%
 • Polen
  0%

Husholdninger som planlegger å benytte AirBnB i løpet av sommerferien

 • Tyskland
  72.2%
 • Tjekkia
  52%
 • Bulgaria
  48.7%
 • Norge
  35.3%
 • Romania
  33.8%
 • Kanada
  33%
 • Estland
  26.5%
 • Sverige
  25.7%
 • Latvia
  22.9%
 • Kroatia
  19.8%
 • Storbritania
  18.6%
 • Nederland
  17.5%
 • Mexiko
  17%
 • Finland
  16.3%
 • Polen
  16.1%
 • Danmark
  16%
 • Spania
  15.9%
 • Brasil
  15.3%

Finansiering av ferien:

 • Med oppsparte midler
  54.3%
 • Delvis med Ferratum-lån
  22.5%
 • Delvis med kredittkort
  12.5%
 • Delvis med forbrukslån
  6.5%
 • Delvis med lån fra andre finansinstitusjoner
  4.2%

Hvor raskt kan du betale tilbake pengene du lånte som ble brukt på ferien?

 • Under ett halvt år
  30.4%
 • Lengre enn ett halvt år
  24.9%
 • På tre måneder
  21%
 • På to måneder
  14.1%
 • På en måned
  9.6%

Nordmenn foretrekker fortsatt hotell over Airbnb

Ikke overraskende er respondenter fra Norge de som er mest villige å betale for hotell, hele 99,4% oppgir at de er villige til å betale over 1000 kroner per natt. Bak oss finner vi svensker og dansker hvor betydelig færre er villig til å betale så mye for en natt på hotell, 57,6% i Danmark og 29,1% i Sverige. Undersøkelsen kartla også hvor mange av respondentene som kom til å bruke Airbnb til overnatting, i Norge planlegger 35% å bruke AirBnb mens Tyskland (72.18%), Tsjekkia (52.03%) og Bulgaria (48.72%) topper listen.

Internetthandel eller i butikk

Omtrent 30% av respondentene svarte at de skulle handle produkter og tjenester på nett i sommer med Storbritannia og Spania i ledelsen. I Norge planlegger 29% å handle på nett, Finland, Latvia og Mexico kommer derimot i hovedsak til å holde seg til den tradisjonelle butikkhandelen i sommer.

Mobilbank

Over 60% av alle som deltok i undersøkelsen sa at de kommer til å bruke mobilbank når de har behov for bank i sommerferien. Hvis vi ser enda nærmere på svarresultatene så svarte hele 80% av respondentene fra Sverige, Canada, Norge og Nederland at de kom til å bruke mobilbank i løpet av denne perioden.

Toppliste over forbruk om sommeren

Bulgaria
 • Reise utenlands
  19.8%
 • Sosiale aktiviteter (strand, barer, etc.)
  14.7%
 • Rekreasjon
  14.5%
 • Hus/interiør
  12.5%
 • Klær og mote
  9.3%
 • Forbruk i  forhold til andre land: 118 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt : 56 % (465 €)  
Brasil
 • Reise utenlands
  20.8%
 • Klær og mote
  16.1%
 • Finansiere barnas sommeraktiviteter
  11.9%
 • Hjem/interiør
  10.2%
 • Sosiale arrangementer (bryllup, fest, etc)
  9.3%
 • Forbruk i  forhold til andre land: 28 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 13 % (128 €)  
Kanada
 • Fritids- og sportsaktiviteter
  15.8%
 • Klær og mote
  11.8%
 • Sosiale arrangementer (bryllup, fest, etc)
  10.7%
 • Sosiale aktiviteter (strand, barer, etc.)
  9.3%
 • Sommerfestivaler (musikk, film, etc)
  9%
 • Forbruk i  forhold til andre land: 113 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 54% (1209€)  
Kroatia
 • Sosiale aktiviteter (strand, barer, etc.)
  16.4%
 • Reise utenlands
  14.6%
 • Klær og mote
  14.3%
 • Fritids- og sportsaktiviteter
  11.6%
 • Hagearbeid
  8.8%
 • Forbruk i  forhold til andre land: 130(FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 61% (787€)  
Tjekkia
 • Fritids- og sportsaktiviteter
  18.1%
 • Innenlandsreise
  13.5%
 • Finansiere barnas sommeraktiviteter
  9.4%
 • Reise utenlands
  9.2%
 • Hjem/interiør
  8.5%
 • Forbruk i  forhold til andre land: 88(FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 42% (593€)  
Danmark
 • Reise utenlands
  15.9%
 • Innenlandsreise
  14.3%
 • Hjem/interiør
  14.1%
 • Hagearbeid
  8.6%
 • Rekreasjon
  7.7%
 • Forbruk i  forhold til andre land: 112(FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 53% (1295€)  
Estland
 • Innenlandsreiser
  14.4%
 • Sosiale arrangementer
  12.3%
 • Reiser utenlands
  9.7%
 • Sommerfestivaler
  9.4%
 • Sosiale aktiviteter
  8.9%
 • Forbruk i forhold til andre land: 125 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 59 % (826 €)  
Finland
 • Innenlandsreiser
  18.1%
 • Sosiale arrangementer
  13.6%
 • Utenlandsreiser
  9.5%
 • Hagearbeid
  8.6%
 • Sommerfestivaler
  8.5%
 • Forbruk i forhold til andre land: 84(FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 40% (941 €)  
Tyskland
 • Sosiale aktiviteter
  19.1%
 • Fritids- og sportsaktiviteter
  13%
 • Utenlandsreiser
  9.3%
 • Velvære og spa
  8.7%
 • Klær og mote
  8.7%
 • Forbruk i forhold til andre land: 96(FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 45% (820 €)  
Latvia
 • Hagearbeid
  15.6%
 • Klær og mote
  12.4%
 • Innenlandsreiser
  11.8%
 • Hjem/interiør
  10.8%
 • Sosiale arrangementer
  10.1%
 • Forbruk i forhold til andre land: 142(FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 67% (676€)  
Mexiko
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  17.6%
 • Hjem/interiør
  14%
 • Klær og mote
  11.9%
 • Utenlandsreiser
  11.3%
 • Sosiale aktiviteter
  9.2%
 • Forbruk i forhold til andre land: 128 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 60 % (360€)  
Nederland
 • Sosiale aktiviteter
  17.4%
 • Klær og mote
  13%
 • Reiser innenriks
  12.8%
 • Finansiere barnas sommeraktiviteter
  11.9%
 • Sosiale arrangementer
  9.7%
 • Forbruk i forhold til andre land: 100 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 47% (1116 €)  
Norge
 • Innenlandsreiser
  12.8%
 • Rekreasjon og fritid
  12.8%
 • Sosiale aktiviteter
  12.5%
 • Hjem/interiør
  12.5%
 • Sosiale arrangementer
  11.2%
 • Forbruk i forhold til andre land: 145 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 69 % (1771 €)  
Polen
 • Innenlandsreiser
  26.6%
 • Sosiale arrangementer
  12.6%
 • Klær og mote
  11.4%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  9.2%
 • Finansiere barnas sommeraktiviteter
  7.5%
 • Forbruk i forhold til andre land: 30 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 14% (183 €)  
Romania
 • Innenlandsreiser
  18.6%
 • Hjem/interiør
  12.7%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  11.8%
 • Klær og mote
  11%
 • Sosiale arrangementer
  10.1%
 • Forbruk i forhold til andre land: 123 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 58 % (528 €)  
Spanien
 • Innenlandsreiser
  18.6%
 • Sosiale aktiviteter
  16.5%
 • Klær og mote
  15.6%
 • Sosiale arrangementer
  8.5%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  7.8%
 • Forbruk i forhold til andre land: 112 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 53 % (927 €)  
Sverige
 • Sosiale aktiviteter
  15.1%
 • Innenlandsreiser
  14.3%
 • Sosiale arrangementer
  10.7%
 • Finansiere barnas sommeraktiviteter
  10.4%
 • Klær og mote
  9.9%
 • Forbruk i forhold til andre land: 80 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 38 % (998 €)  
Storbritania
 • Klær og mote
  12.9%
 • Sosiale aktiviteter
  11.7%
 • Utenlandsreiser
  11%
 • Fritids- eller sportaktiviteter
  9.8%
 • Finansiere barnas sommeraktiviteter
  9.1%
 • Forbruk i forhold til andre land: 103 (FE group = 100) 
 • Forbruk i forhold til husholdningens inntekt: 49% (1121€)