Forbruk under sommeren relativt til husholdets inntekt

FORBRUK I RELASJON TIL ANDRE LAND

 • Bulgaria
  132 72%
 • Estland
  131 72%
 • Litauen
  130 71%
 • Latvia
  119 65%
 • Romania
  110 60%
 • Norge
  108 59%
 • Tsjekkia
  108 59%
 • Spania
  106 57%
 • Frankrike
  104 56%
 • Alle land
  100 54%
 • Polen
  95 52%
 • Sverige
  83 45%
 • Danmark
  82 45%
 • Kroatia
  74 40%
 • Tyskland
  72 39%
 • Nederland
  70 38%
 • Finland
  65 35%
 • Storbritannia
  62 34%

Europeisk og Samveldets sommerforbruk 2017

 • Innenlandsreiser
  18%
 • Sosiale aktiviteter
  13%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  13%
 • Sosiale arrangementer
  10%
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  9%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  9%
 • Utenlandsreise
  8%
 • Sommerfestivaler
  8%
 • Finansiere barnas aktiviteter
  7%
 • Fritidsinvesteringer
  5%
 • Delta på sportsarrangement
  2%

Prognose for husholdets forbruk under sommeren 2017

 • Mindre enn forrige sommer
  33%
 • Mer enn forrige sommer
  24%
 • Samme som forrige sommer
  43%

I likhet med i fjor sommer vil mest penger bli brukt hjemme, ikke i utlandet

 

Nesten 20% av Europas utgifter denne sommeren vil tildeles innenlandsreiser, mens bare 8% planlegger å reise utenlands.

Det som er interessant er at bare deltakere fra Spania setter utenlandsreise øverst på listen der de er villige til å bruke opptil 20% av sin månedlige inntekt.

Mens nordiske land gjerne betaler mer enn 100 EUR per natt for hotell, er resten av Europa mer forsiktige.

AirBnB-tjenester er mest populær blant deltakere fra Bulgaria, Sverige, Nederland og Frankrike og minst populær blant de nordiske landene.

 

Bruk av mobilbank under feriesesongen

I fjor lanserte FerratumBank sin revolusjonerende mobilplattform i Tyskland, Sverige og Norge, etterfulgt av Frankrike og Spania i år.

I år er antall personer som bruker smarttelefonen for private banktjenester forventet å nå 1 milliard på verdensbasis. FerratumBank lanserte sin mobile bankplattform i fem land hvor, ifølge Sommerbarometeret 2017, bruk av mobile banktjenester er høyest i Europa. Faktisk vil over 90% av svenske hushold benytte seg av mobile enheter for daglige transaksjoner i løpet av feriesesongen.

Med FerratumBank kan en online konto åpnes i løpet av bare fem minutter. Kunder kan åpne flervaluta-kontoer i de vanligste europeiske valutaer og overføre penger mellom kontoer i sanntid. Fordi et FerratumBank-kort debiterer penger i lokal valuta, unngår kundene valutakursavgifter fastsatt av tradisjonelle banker og kredittkortselskaper mens de reiser utenlands. I tillegg tilbyr FerratumBank mobillån og termininskudd med renter på opp til 1.25%.

Husholdets bruk av mobile banktjenester under ferien

 • Sverige
  92%
 • Polen
  86%
 • Nederland
  79%
 • Norge
  77%
 • Spania
  76%
 • Frankrike
  76%
 • Storbritannia
  76%
 • Litauen
  73%
 • Finland
  66%
 • Kroatia
  66%
 • Romania
  59%
 • Tsjekkia
  55%
 • Estland
  52%
 • Latvia
  51%
 • Danmark
  40%
 • Tyskland
  39%
 • Bulgaria
  32%

Andel av budsjettet brukt på reise (median)

 • Tyskland
  48%
 • Sverige
  44%
 • Norge
  41%
 • Bulgaria
  40%
 • Nederland
  38%
 • Finland
  36%
 • Polen
  35%
 • Kroatia
  34%
 • Romania
  34%
 • Spania
  33%
 • Estland
  31%
 • Storbritannia
  30%
 • Litauen
  27%
 • Frankrike
  20%
 • Latvia
  19%
 • Tsjekkia
  17%
 • Danmark
  12%

Villighet til å betale mer enn €100 for en natt på hotell

 • Finland
  83%
 • Sverige
  80%
 • Danmark
  69%
 • Norway
  68%
 • Spania
  65%
 • Frankrike
  62%
 • Estland
  44%
 • Litauen
  40%
 • Nederland
  38%
 • Storbritannia
  34%
 • Latvia
  22%
 • Tyskland
  19%
 • Polen
  17%
 • Tsjekkia
  6%
 • Kroatia
  5%
 • Romania
  1%
 • Bulgaria
  1%

Planlagt bruk av AirBnB-tjenester under sommerferien

 • Bulgaria
  56%
 • Sverige
  53%
 • Tyskland
  43%
 • Nederland
  41%
 • Frankrike
  38%
 • Estland
  34%
 • Romania
  31%
 • Tsjekkia
  28%
 • Spania
  24%
 • Latvia
  24%
 • Norway
  23%
 • Danmark
  22%
 • Polen
  22%
 • Storbritannia
  18%
 • Kroatia
  17%
 • Finland
  17%
 • Litauen
  9%

Hvordan ferien finansieres

 • Delvis med lån fra Ferratum
  49%
 • Delvis med kredittkort
  22%
 • Med oppsparte midler
  14%
 • Delvis med forbrukslån
  10%
 • Delvis med lån fra andre finansielle institusjoner
  5%

Mest populære forbruksvaner

Innenlandsreiser er den mest populære måten å tilbringe sommeren på (18%), fulgt av sosiale aktiviteter (f.eks. en dag på stranden, middag på restaurant, barer og klubber osv.), og shopping av klær og mote (13%).

I Latvia og Litauen vil omtrent en femtedel av pengene gå til klær. Det minst populære valget denne sommeren er sport- og fritidsaktiviteter, hvor undersøkelsens deltakere sier at de ikke er villige til å bruke mer enn 5%.

Resultater fra dette åretes Sommerbarometer™ viser at hagearbeid og DIY er førstevalget i Bulgaria, Danmark, Tsjekkia, Frankrike, Finland, Kroatia og Estland. Storbritannia vil bruke 15% på sommerfestivaler mens deltakere fra Nederland vil legge 16% på sommerfestivaler. Samtidig vil utgifter til barns aktiviteter være høyest i Norge (16%), Romania (18%) og Polen (19%).

Litauen
 • Shopping av sommerklær eller mote
  25%
 • Finansiere barnas aktiviteter
  13%
 • Fritidsinvesteringer
  12%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter (Fotball, svømming, golf, båtturer, camping, fisking etc.)
  9%
 • Utenlandsreise
  9%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 130 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til husholdets inntekt: 71% (1357 €)
Estland
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  17%
 • Sosiale arrangementer (Bryllup, grillkvelder etc.)
  12%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  11%
 • Delta på sportsarrangement
  10%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  10%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 131 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til husholdets inntekt: 72% (1426 €)
Romania
 • Finansiere barnas aktiviteter
  18%
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  17%
 • Delta på sportsarrangement
  13%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  9%
 • Sosiale aktiviteter
  9%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 110 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 60% (860 €)
Polen
 • Finansiere barnas aktiviteter
  19%
 • Sosiale arrangementer
  18%
 • Sosiale aktiviteter
  12%
 • Innenlandsreise
  9%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  8%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 95 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 52% (939 €)
Spania
 • Utenlandsreise
  20%
 • Finansiere barnas aktiviteter
  18%
 • Sosiale arrangementer
  15%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  9%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  8%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 106 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 57% (1467 €)
Bulgaria
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  24%
 • Innenlandsreise
  21%
 • Sosiale aktiviteter
  11%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  10%
 • Sosiale arrangementer
  8%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 132 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 72% (869€)
Storbritannia
 • Sosiale aktiviteter
  15%
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  14%
 • Sommerfestivaler
  12%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  11%
 • Fritidsinvesteringer
  11%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 62 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 34% (1008€)
Danmark
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  21%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  18%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  12%
 • Sommerfestivaler
  9%
 • Utenlandsreise
  9%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 82 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 45% (970 €)
Tsjekkia
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  20%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  15%
 • Sosiale arrangementer
  11%
 • Finansiere barnas aktiviteter
  10%
 • Innenlandsreise
  10%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 108 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 59% (1378 €)
Sverige
 • Innenlandsreise
  18%
 • Utenlandsreise
  18%
 • Finansiere barnas aktiviteter
  16%
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  11%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  6%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 82 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 45% (1532 €)
Latvia
 • Shopping av sommerklær eller mote
  20%
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  17%
 • Sosiale arrangementer
  15%
 • Sosiale aktiviteter
  14%
 • Delta på sportsarrangement
  9%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 119 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 65% (1127 €)
Kroatia
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  17%
 • Delta på sportsarrengement
  16%
 • Fritidsinvesteringer
  15%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  15%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  7%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 74 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 40% (650 €)
Frankrike
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  17%
 • Finansiere barnas aktiviteter
  17%
 • Innenlandsreise
  13%
 • Sommerfestivaler
  12%
 • Utenlandsreise
  10%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 104 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 56% (1623 €)
Norway
 • Finansiere barnas aktiviteter
  16%
 • Sommerfestivaler
  16%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  13%
 • Sosiale aktiviteter
  13%
 • Delta på sportsarrengement
  10%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 108 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 59% (2903 €)
Finland
 • Hagearbeid eller liknende aktiviteter
  21%
 • Utenlandsreise
  13%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  13%
 • Sommerfestivaler
  10%
 • Sosiale aktiviteter
  10%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 65 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 35% (1068 €)
Nederland
 • Sommerfestivaler
  16%
 • Fritidsinvesteringer
  16%
 • Innenlandsreise
  12%
 • Delta på sportsarrangement
  11%
 • Utenlandsreise
  10%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 70 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til egen inntekt: 38% (1361 €)
Tyskland
 • Sosiale aktiviteter
  21%
 • Fritids- eller sportslige aktiviteter
  15%
 • Innenlandsreiser
  13%
 • Utenlandsreise
  11%
 • Shopping av sommerklær eller mote
  9%
 • Forbruk i relasjon til andre land: 72 (FE group = 100)
 • Forbruk i relasjon til husholdets inntekt: 39% (1145€)