Forbruk i julen relativt til disponibel inntekt

FORBRUK SAMMENLIGNET MED ANDRE LAND

 • Mexico
  198 34.6%
 • Romania
  182 31.9%
 • Spania
  169 29.6%
 • Brasil
  161 28.2%
 • Bulgaria
  137 24%
 • New Zealand
  135 23.6%
 • Australia
  128 22.4%
 • Storbritannia
  126 22.1%
 • Polen
  121 21.2%
 • Tsjekkia
  115 20.2%
 • Canada
  105 18.4%
 • Total Sum
  100 17.5%
 • Estland
  99 17.3%
 • Latvia
  97 17%
 • Sverige
  84 14.6%
 • Kroatia
  82 14.4%
 • Norge
  77 13.4%
 • Finland
  70 12.3%
 • Tyskland
  68 11.9%
 • Danmark
  68 11.8%
 • Nederland
  68 11.8%

Internasjonalt Juleforbruk i 2017

 • Klær
  17.5%
 • Leker og spill
  13.7%
 • Søtsaker og delikatesser
  12%
 • Elektronikk
  9.1%
 • Kosmetikk
  8.5%
 • Gavekort
  7.9%
 • Husholdningsutsyr
  6.4%
 • Alkohol
  5.8%
 • Reise
  5.6%
 • Bøker
  5.3%
 • Sport og annet hobby utstyr
  4.2%
 • Velvære og spa
  2.8%
 • Musikkinstrumenter
  1.1%

Husholdningens juleforbruk prognose 2017

 • Samme som forrige jul
  48.8%
 • Mindre enn forrige jul
  30.2%
 • Mer enn forrige jul
  20.9%

Netthandel

Tall for 2017 viser at trenden for netthandel i Norge er snudd. Nordmenn oppgir at 26.8% av julehandelen vil foregå på nett. Dette er en økning fra i fjor hvor netthandel utgjorde 22.32%. Likevel ligger Norge fortsatt bak naboland når det kommer til digital julehandel. Danmark oppgir en netthandel på 27% mens husholdninger i Sverige handler hele 31.2% på nett. Mest digitale er Tyskland med hele 45.4%, tett fulgt av Storbritannia og Nederland med henholdsvis 38.6% og 32.6%.

 

Nordmenn betaler med kort

I Norge og Sverige kommer 70% til å betale for julehandelen med kort. Mer enn 50% av undersøkelsens totale deltagere oppgir at de vil bruke kort fremfor kontanter i forbindelse med julehandelen.

 

Mer enn 60% av alle deltagere vil bruke en mobilbank til deres daglige transaksjoner, mens mer enn 80% av deltagerne i Australia, New Zealand, Nederland, Sverige, Norge og Canada vil bruke en mobilbank i julen.

Hva er viktigst for deg i julen?

 • Være med familie og venner
  70.4%
 • Nyte juletiden
  19.1%
 • Julen er ikke så spesiell for meg
  5.1%
 • Få julegaver
  3.1%
 • Annet
  1.5%
 • Drive med vintersport
  0.8%

Index av nettkjøp i julen:

 • Tyskland
  45.4%
 • Storbritannia
  38.6%
 • Nederland
  32.6%
 • Sverige
  31.2%
 • Canada
  27.1%
 • Danmark
  27%
 • Tsjekkia
  26.9%
 • Norge
  26.8%
 • Australia
  25.5%
 • Spania
  24.9%
 • Romania
  24.3%
 • Polen
  23%
 • Bulgaria
  21.7%
 • New Zealand
  19.6%
 • Brazil
  19.3%
 • Finland
  18%
 • Estland
  16.5%
 • Kroatia
  15.6%
 • Latvia
  15%
 • Mexico
  14.4%

Utgifter til å reise

 • Brasil
  30%
 • Romania
  28%
 • New Zealand
  27.8%
 • Bulgaria
  21.4%
 • Australia
  20.4%
 • Spania
  20.4%
 • Mexico
  19.9%
 • Sverige
  18.9%
 • Finland
  18.7%
 • Danmark
  17.6%
 • Estland
  16.8%
 • Tsjekkia
  16.7%
 • Norge
  16.1%
 • Kroatia
  16.1%
 • Polen
  15.3%
 • Canada
  14.6%
 • Latvia
  14.4%
 • Storbritannia
  13.7%
 • Tyskland
  12%
 • Nederland
  8.7%

Når du reiser, foretrekker du å bruke kort fremfor kontanter?

 • Sverige
  69.3%
 • Norge
  69.1%
 • New Zealand
  62.1%
 • Danmark
  61.9%
 • Storbritannia
  60.7%
 • Australia
  59.2%
 • Spania
  58.6%
 • Latvia
  57%
 • Canada
  56%
 • Finland
  54.5%
 • Tyskland
  53.1%
 • Estland
  53%
 • Nederland
  51.3%
 • Tsjekkia
  49.8%
 • Romania
  49.6%
 • Bulgaria
  47%
 • Polen
  42.2%
 • Kroatia
  41%
 • Brasil
  35.3%
 • Mexico
  33.3%

Husholdninger som bruker mobilbank tjenester i julen

 • Australia
  91.1%
 • New Zealand
  87.2%
 • Nederland
  85.7%
 • Sverige
  85%
 • Norge
  84.3%
 • Canada
  81.1%
 • Storbritannia
  79.6%
 • Brasil
  64.6%
 • Kroatia
  63.8%
 • Finland
  63.7%
 • Tsjekkia
  61.3%
 • Polen
  60.2%
 • Spania
  60%
 • Tyskland
  57.7%
 • Romania
  54.2%
 • Estland
  49.3%
 • Latvia
  48%
 • Bulgaria
  46.1%
 • Mexico
  44.6%
 • Danmark
  44.2%

Husholdninger som planlegger å bruke AirBnB i julen

 • Romania
  40.4%
 • Tyskland
  35.1%
 • Estland
  23.9%
 • Danmark
  21.1%
 • Kroatia
  19.9%
 • New Zealand
  18.7%
 • Latvia
  17.5%
 • Canada
  16.3%
 • Bulgaria
  15.1%
 • Australia
  15.1%
 • New Zealand
  13.8%
 • Brasil
  12%
 • Mexico
  11.8%
 • Sverige
  11.3%
 • Norge
  11.1%
 • Spania
  9.7%
 • Tsjekkia
  8.8%
 • Storbritannia
  8.4%
 • Finland
  8.3%
 • Polen
  4.4%

Feriefinansiering preferanser

 • Med sparepenger
  57.6%
 • Delvis med Ferratum lån
  19%
 • Delvis med kredittkort
  14.4%
 • Delvis med forbruker kreditt
  5.5%
 • Delvis med lån fra andre finansielle institusjoner
  3.4%

Hvor fort tror du at du klarer å betale tilbake lånet som blir brukt i julen?

 • Innen et halvt år eller mindre
  11.1%
 • Innen tre måneder
  9.8%
 • Innen to måneder
  8.2%
 • Innen en måned
  6.9%
 • Over et halvt år
  5.9%

Topp forbruksatferd i julen:

Myke pakker er årets vinner

17.5% av deltagerne i undersøkelsen har klær som den mest populære gaven å gi og å få. Leker og spill (13.7%), søtsaker (12%) og elektronikk (9.1%) er andre populære valg.


Også i Norge er klær en klar vinner. Over 21% av julegavene under norske juletrær vil bestå av klær. Kun 7.9% av julegavene vil bestå av elektronikk, mens det forventes at over 13% av gavene består av leker og spill.

 

Finland (17.5%) og Kroatia (23.9%) vil bruke en stor del av julebudsjettet sitt på søtsaker og delikatesser, mens deltagere fra Storbritannia, Sverige, Australia og Estland vil bruke 20% av julebudsjettet deres på leker og spill.

 

Australia
 • Spill å leker
  20.1%
 • Klær
  17%
 • Alkohol
  11.6%
 • Gavekort
  11.6%
 • Elektronikk
  10.3%
 • Forbruk i forhold til andre land: 128 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 22.4% (751.18 €)
Bulgaria
 • Klær
  17%
 • Elektronikk
  13.7%
 • Spill og leker
  13.4%
 • Reiser
  11.7%
 • Søtsaker og delikatesser
  11.5%
 • Forbruk i forhold til andre land: 137 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 24% (217.96 €)
Brasil
 • Klær
  27%
 • Reiser
  16.5%
 • Spill og leker
  10%
 • Husholdningsutstyr
  9%
 • Elektronikk
  8.8%
 • Forbruk i forhold til andre land: 161 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 28.2% (408.18 €)
Canada
 • Klær
  20%
 • Gavekort
  17.6%
 • Spill og leker
  15.4%
 • Elektronikk
  13.1%
 • Alkohol
  6.7%
 • Forbruk opp mot andre land: 105 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 18.4% (582.84 €)
Tsjekkia
 • Klær
  20.8%
 • Spill og leker
  17.7%
 • Kosmetikk
  11.9%
 • Elektronikk
  11.3%
 • Husholdningsutstyr
  10%
 • Forbruk i forhold til andre land: 115 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 20.2% (273.01 €)
Tyskland
 • Bøker
  14.5%
 • Søtsaker og delikatesser
  13.2%
 • Gavekort
  12.1%
 • Leker og spill
  11.8%
 • Elektronikk
  9.7%
 • Forbruk i forhold til andre land: 68 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 11.9% (371.86 €)
Danmark
 • Klær
  20.8%
 • Gavekort
  12.2%
 • Søtsaker og delikatesser
  11.8%
 • Elektronikk
  11.3%
 • Leker og spill
  10.2%
 • Forbruk i forhold til andre land: 68 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 11.8% (435.10 €)
Estland
 • Leker og spill
  18.8%
 • Søtsaker og delikatesser
  18.1%
 • Gavekort
  11.3%
 • Klær
  9.8%
 • Velvære og spa
  7.8%
 • Forbruk i forhold til andre land: 99 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 17.3% (246.78 €)
Spania
 • Klær
  24.2%
 • Leker og spill
  16%
 • Elektronikk
  12.1%
 • Reiser
  9.1%
 • Søtsaker og delikatesser
  8.7%
 • Forbruk i forhold til andre land: 169 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 29.6% (569.10 €)
Finland
 • Søtsaker og delikatesser
  17.5%
 • Klær
  14%
 • Leker og spill
  11.5%
 • Gavekort
  9.8%
 • Reiser
  9.7%
 • Forbruk i forhold til andre land: 70 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 12.3% (389.18 €)
Kroatia
 • Søtsaker og delikatesser
  23.9%
 • Klær
  19.4%
 • Leker og spill
  17.2%
 • Kosmetikk
  9.1%
 • Husholdningsutstyr
  5.9%
 • Forbruk i forhold til andre land: 82 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 14.4 % (200.51 €)
Latvia
 • Kosmetikk
  18.2%
 • Alkohol
  15.4%
 • Gavekort
  14.3%
 • Klær
  10.8%
 • Sport og hobby utstyr
  10.2%
 • Forbruk i forhold til andre land: 97 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 17% (171.97 €)
Mexico
 • Klær
  29.8%
 • Alkohol
  16.6%
 • Elektronikk
  9.6%
 • Kosmetikk
  8.9%
 • Musikkinstrumenter
  7.6%
 • Forbruk i forhold til andre land: 198 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 34.6% (192.04 €)
Nederland
 • Klær
  19.3%
 • Søtsaker og delikatesser
  18.8%
 • Husholdningsutstyr
  13.9%
 • Musikkinstrumenter
  9.5%
 • Velvære og spa
  7.3%
 • Forbruk i forhold til andre land: 68 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 11.8% (268.41 €)
Norge
 • Klær
  21.6%
 • Leker og spill
  13.1%
 • Gavekort
  11.9%
 • Søtsaker og delikatesser
  11%
 • Elektronikk
  7.9%
 • Forbruk i forhold til andre land: 77 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 13.4% (613.77 €)
New Zealand
 • Klær
  19.1%
 • Leker og spill
  16.2%
 • Reiser
  14.6%
 • Søtsaker og delikatesser
  8.9%
 • Elektronikk
  8.1%
 • Forbruk i forhold til andre land: 135 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 23.6% (618.66 €)
Polen
 • Kosmetikk
  18.7%
 • Alkohol
  16.8%
 • Klær
  15.3%
 • Husholdningsutstyr
  11.8%
 • Elektronikk
  8.7%
 • Forbruk i forhold til andre land: 121 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 21.2% (268.72 €)
Romania
 • Klær
  20.9%
 • Søtsaker og delikatesser
  19.4%
 • Leker og spill
  12.7%
 • Elektronikk
  9.4%
 • Reiser
  9%
 • Forbruk i forhold til andre land: 182 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 31.9% (278.15 €)
Sverige
 • Leker og spill
  19%
 • Klær
  18%
 • Elektronikk
  11.8%
 • Søtsaker og delikatesser
  11.5%
 • Gavekort
  10.7%
 • Forbruk i forhold til andre land: 84 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 14.6% (557.05 €)
Storbritannia
 • Leker og spill
  19.8%
 • Klær
  19.5%
 • Elektronikk
  11.1%
 • Gavekort
  9.5%
 • Søtsaker og delikatesser
  8.7%
 • Forbruk i forhold til andre land: 126 (FE group = 100)
 • Forbruk opp mot husholdningens inntekt: 22.1 % (637.60 €)