Vasaras brīvdienu izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem

Izmaksas saistībā ar citām valstīm

 • Meksika
  193 66%
 • Bulgārija
  166 56%
 • Spānija
  149 51%
 • Latvija
  127 43%
 • Igaunija
  124 42%
 • Polija
  122 41%
 • Nīderlande
  119 40%
 • Kanāda
  116 39%
 • Lielbritānija
  114 39%
 • Norvēģija
  107 36%
 • Horvātija
  100 34%
 • KOPVĒRTĒJUMS
  100 34%
 • Zviedrija
  85 29%
 • Vācija
  84 29%
 • Somija
  83 28%
 • Dānija
  75 26%
 • Brazīlija
  37 13%
 • Rumānija
  35 12%

Starptautiskie vasaras tēriņi 2019

 • Vietējie ceļojumi
  15%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  12%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  12%
 • Mājas, dārza, mēbeļu iegāde
  10%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  10%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  8%
 • Ceļošana uz ārzemēm
  7%
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  5%
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  5%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  5%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos
  5%
 • Labsajūtas pakalpojumi, SPA
  4%
 • Sporta spēļu apmeklēšana
  2%

Mājsaimniecību vasaras brīvdienu izdevumu prognozes 2019

 • Tāpat kā pagājušajā vasarā
  39%
 • Mazāk kā pagājušā vasarā
  33%
 • Vairāk kā pagājušā vasarā
  28%

Skaidra nauda 2019. gadā turpina zaudēt savas pozīcijas Nākotne ir mainīga!

Pētījuma rezultāti liecina, ka 85% Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas respondentu skaidras naudas vietā dotu priekšroku maksājumu kartēm. Tomēr šī tendence neaprobežojas tikai ar Skandināviju, un kopumā vairāk nekā 60% pētījuma dalībnieku norādīja, ka šovasar dos priekšroku maksājumu kartēm, nevis skaidrai naudai, kas ir augstāks rādītājs, nekā 2018. gadā, kad tas pārsniedza 50%.

Pieaugums bija vērojams arī attiecībā uz mobilo banku pakalpojumiem: vairāk nekā 80% Zviedrijas, Nīderlandes, Kanādas, Apvienotās Karalistes, Polijas un Brazīlijas respondentu atzina, ka šajā periodā izmantos mobilo banku pakalpojumus. Pētījuma rezultāti liecina, ka tendence tirdzniecības norēķiniem izmantot digitālu formātu kļūst arvien aktuālāka.

Tiešsaistes iepirkšanās un mazumtirdzniecības veikalu sadursme

Vairāk nekā 35% respondentu no Apvienotās Karalistes, Spānijas un Nīderlandes apgalvoja, ka šovasar dos priekšroku preču un pakalpojumu pirkšanai tiešsaistē, kamēr Latvija un Somija vasaras pirkumus turpinās veikt tradicionālajos mazumtirdzniecības veikalos.

Vasaras brīvdienu pirkumu iegāde tiešsaistē:

 • Lielbritānija
  39%
 • Spānija
  38%
 • Nīderlande
  36%
 • Vācija
  33%
 • Rumānija
  33%
 • Dānija
  32%
 • Zviedrija
  32%
 • Polija
  32%
 • Igaunija
  31%
 • Bulgārija
  28%
 • Kanāda
  27%
 • Norvēģija
  27%
 • Meksika
  27%
 • Brazīlija
  25%
 • Horvātija
  24%
 • Latvija
  23%
 • Somija
  23%

Ceļojumu izdevumi

 • Vācija
  65%
 • Dānija
  61%
 • Nīderlande
  57%
 • Polija
  56%
 • Bulgārija
  55%
 • Somija
  54%
 • Igaunija
  52%
 • Norvēģija
  51%
 • Zviedrija
  51%
 • Meksika
  51%
 • Spānija
  50%
 • Rumānija
  50%
 • Horvātija
  49%
 • Lielbritānija
  48%
 • Brazīlija
  47%
 • Kanāda
  45%
 • Latvija
  40%

Ceļojot, cik lielā mērā Jūs dodat priekšroku maksājumiem ar karti, nekā maksājot skaidrā naudā?

 • Zviedrija
  85%
 • Dānija
  85%
 • Norvēģija
  85%
 • Igaunija
  78%
 • Lielbritānija
  77%
 • Nīderlande
  76%
 • Kanāda
  75%
 • Somija
  75%
 • Rumānija
  74%
 • Polija
  72%
 • Latvija
  72%
 • Vācija
  71%
 • Spānija
  70%
 • Bulgārija
  69%
 • Horvātija
  67%
 • Brazīlija
  64%
 • Meksika
  62%

Mājsaimniecības, kuras vasaras brīvdienu laikā izmantos mobilās bankas pakalpojumus

 • Zviedrija
  89%
 • Nīderlande
  88%
 • Kanāda
  87%
 • Lielbritānija
  85%
 • Polija
  83%
 • Brazīlija
  81%
 • Norvēģija
  77%
 • Horvātija
  74%
 • Somija
  73%
 • Rumānija
  72%
 • Latvija
  71%
 • Meksika
  71%
 • Spānija
  71%
 • Igaunija
  70%
 • Dānija
  58%
 • Bulgārija
  51%
 • Vācija
  47%

Kurš būs gatavs maksāt vairāk par 100 eiro uz nakti viesnīcā?

 • Kanāda
  54%
 • Brazīlija
  49%
 • Polija
  46%
 • Norvēģija
  35%
 • Zviedrija
  32%
 • Vācija
  22%
 • Lielbritānija
  20%
 • Somija
  19%
 • Nīderlande
  17%
 • Dānija
  14%
 • Bulgārija
  9%
 • Igaunija
  8%
 • Meksika
  7%
 • Spānija
  7%
 • Horvātija
  7%
 • Rumānija
  3%
 • Latvija
  3%

Mājsaimniecības, kuras plāno izmantot AirBnB pakalpojumus ceļojot brīvdienās

 • Vācija
  73%
 • Bulgārija
  45%
 • Rumānija
  37%
 • Norvēģija
  35%
 • Kanāda
  31%
 • Igaunija
  30%
 • Zviedrija
  27%
 • Latvija
  26%
 • Lielbritānija
  22%
 • Dānija
  21%
 • Meksika
  20%
 • Nīderlande
  20%
 • Horvātija
  19%
 • Somija
  18%
 • Polija
  18%
 • Spānija
  17%
 • Brazīlija
  16%

Brīvdienu izdevumu finanšu plānošana:

 • No saviem iekrājumiem
  52%
 • Daļēji ar Ferratum Bank aizdevumu
  27%
 • Daļēji ar kredītkarti
  10%
 • Daļēji ar patēriņa kredītu
  7%
 • Daļēji ar aizdevumiem, ko sniedz finanšu institūcijas
  4%

Cik ilgā laikā Jūs plānojat atgriezt paņemtos aizdevumus priekš brīvdienām?

 • Mazāk kā pus gada laikā
  27%
 • Ilgāk kā gada laikā
  26%
 • Trīs mēnešu laikā
  20%
 • Divu mēneša laikā
  15%
 • Viena mēneša laikā
  11%

Ceļojumu tendences paredz vietējo iespēju baudīšanu

Tāpat kā 2018. gadā, arī šovasar pārliecinošs līderis atvēlēto naudas līdzekļu ziņā ir iekšzemes ceļojumi. Ceļošana uz ārzemēm respondentu izdevumu sarakstā ieņem vien 8. vietu. Respondenti no Vācijas (65%), kam sekoja Dānija (61%) un Nīderlande (57%), bija iecerējuši lielāko daļu sava vasaras budžeta atvēlēt ceļošanai.

Respondenti no Kanādas (54%) par nakti viesnīcā ir gatavi tērēt vairāk nekā 100 eiro, kas ir visaugstākais rādītājs. Pētījuma dalībnieki no Vācijas (73%), Bulgārijas (45%) un Rumānijas (37%) ceļojumu laikā bija atvērtāki iespējai apmesties mitekļos, ko piedāvā tādi uzņēmumi kā Airbnb.

Populārākie vasaras izdevumi 2019. gadā

Visu 17 valstu respondenti visvairāk naudas būtu gatavi tērēt šādām trim aktivitātēm: iekšzemes ceļojumi (15% no budžeta), personiskās/ģimenes atpūtas aktivitātes (12%) un vasaras aktivitātes, piemēram, došanās uz pludmalēm, sarīkojumiem un maltīšu ieturēšana restorānos (12%).

Pētījuma respondenti no Apvienotās Karalistes bija vienīgie dalībnieki, kuri šī pētījuma ietvaros augstu vērtēja modi, atzīmējot, ka lielākā daļa naudas vasaras periodā tiks atvēlēta vasaras apģērbam. Norvēģija un Dānija ir pelnījušas pasaules apceļotāju balvu, jo tās ir vienīgās divas valstis, kurās ceļošana uz ārzemēm tiek minēta kā aktivitāte, kurai tiks atvēlēta vislielākā naudas summa.

Top vasaras izdevumi:

Bulgārija
 • Vietējie ceļojumi
  17%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  16%
 • Mājas, dārza, mēbeļu iegāde
  14%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  9%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos
  9%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 166 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 56% (538 €)
Brazīlija
 • Vietējie ceļojumi
  22%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  14%
 • Mājas, dārza, mēbeļu iegāde
  12%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  10%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos
  9%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm:37 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 13% (113 €)
Kanāda
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  18%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  11%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  10%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  10%
 • Vietējie ceļojumi
  9%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 116 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 39% (1261 €)
Horvātija
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  17%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  15%
 • Vietējie ceļojumi
  15%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  13%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  7%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 100 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 34% (434 €)
Dānija
 • Ceļošana uz ārzemēm
  18%
 • Mājas, dārza, mēbeļu iegāde
  17%
 • Vietējie ceļojumi
  12%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  8%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  7%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 75 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 26% (958 €)
Igaunija
 • Vietējie ceļojumi
  17%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  12%
 • Labsajūtas pakalpojumi, SPA
  10%
 • Ceļošana uz ārzemēm
  9%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  9%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 124 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 42% (716 €)
Somija
 • Vietējie ceļojumi
  19%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  12%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  11%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  10%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  8%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 83 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 28% (862 €)
Vācija
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  21%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  17%
 • Labsajūtas pakalpojumi, SPA
  10%
 • Ceļošana uz ārzemēm
  9%
 • Vietējie ceļojumi
  8%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 84 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 29% (929 €)
Latvija
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  16%
 • Vietējie ceļojumi
  14%
 • Mājas, dārza, mēbeļu iegāde
  12%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  10%
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  9%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 127 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 43% (544 €)
Nīderlande
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  19%
 • Ceļošana uz ārzemēm
  15%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  11%
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  10%
 • Mājas, dārza, mēbeļu iegāde
  9%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 119 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 40% (1113 €)
Norvēģija
 • Ceļošana uz ārzemēm
  17%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos
  12%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  11%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  11%
 • Vietējie ceļojumi
  10%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 107 FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 36% (1427 €)
Polija
 • Vietējie ceļojumi
  22%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  11%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  10%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  9%
 • Ceļošana uz ārzemēm
  8%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 122 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 41% (607 €)
Rumānija
 • Vietējie ceļojumi
  18%
 • Mājas, dārza, mēbeļu iegāde
  15%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  15%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  9%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  9%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 35 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 12% (119 €)
Spānija
 • Vietējie ceļojumi
  21%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  19%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  11%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  10%
 • Ceļošana uz ārzemēm
  8%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 149 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 51% (1047 €)
Zviedrija
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  16%
 • Vietējie ceļojumi
  15%
 • Ceļošana uz ārzemēm
  11%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  10%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  9%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 85 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 29% (1022 €)
Lielbritānija
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  13%
 • Ceļošana uz ārzemēm
  12%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  12%
 • Atpūta ģimenes lokā un sporta aktivitātes
  11%
 • Svinību apmeklēšana (kāzas, dzimšanas dienas, utt)
  11%
 • Izdevumi saistībā ar citām valstīm: 114 (FE group = 100)
 • Izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem: 39% (1291 €)