Puhkuse kulutuste osakaal leibkonna netosissetulekut arvestades

VÄLJAMINEKUD VÕRRELDES TEISTE RIIKIDEGA

 • Bulgaaria
  132 72%
 • Eesti
  131 72%
 • Leedu
  130 71%
 • Läti
  119 65%
 • Rumeenia
  110 60%
 • Norra
  108 59%
 • Tšehhi Vabariik
  108 59%
 • Hispaania
  106 57%
 • Prantsusmaa
  104 56%
 • Riikide keskmine
  100 54%
 • Poola
  95 52%
 • Rootsi
  83 45%
 • Taani
  82 45%
 • Horvaatia
  74 40%
 • Saksamaa
  72 39%
 • Holland
  70 38%
 • Soome
  65 35%
 • Suurbritannia
  62 34%

Puhkuse ajal tehtavad kulutused artiklite kaupa 2017

 • Reisimine kodumaal
  18%
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  13%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  13%
 • Sotsiaalsed üritused
  10%
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  9%
 • Hobidega tegelemine
  9%
 • Reisimine välismaal
  8%
 • Kultuurisündmustel osalemine
  8%
 • Laste suvised tegevused
  7%
 • Suuremad investeeringud hobide tarbeks
  5%
 • Spordiüritustel osalemine
  2%

Leibkonna puhkusele kuluva summa prognoos 2017

 • Vähem kui eelmisel suvel
  33%
 • Rohkem kui eelmisel suvel
  24%
 • Sama palju kui eelmisel suvel
  43%

Sarnaselt eelmisele aastale kulutatakse kodumaal reisimisele rohkem kui välisreisidele

 

Peaaegu 20% eurooplaste suvepuhkuste kulutustest läheb kodumaal reisimise alla ning kõigest 8%

eelarvest on planeeritud välismaal reisimisele.

Üllataval kombel on vaid hispaanlased valmis kulutama kuni 20% oma leibkonna sissetulekust välismaal reisimisele.

Samal ajal kui Põhjamaad on valmis kulutama ühe hotelliöö eest rohkem kui 100 €, on ülejäänud Euroopa palju tagasihoidlikum.

Airbnb majutuse jagamine on kõige populaarsem bulgaarlaste, rootslaste, hollandlaste ja prantslaste seas. Põhjamaades on aga Airbnb kasutamine vähe populaarne.

“Iga aastaga tekib aina rohkem võimalusi aktiivseks puhkuseks ja lõõgastumiseks ka Eestis. Usun, et kui ilmaga veab, siis on parim koht suvepuhkuseks just Eestis,” lisas Ferratum Bank Eesti koordinaator Tanel Tarkmees.

Mobiilipanka on puhkuse ajal mugav kasutada

Eelmisel aastal tuli Ferratum Bank välja revolutsioonilise mobiilipangaga Saksamaal, Rootsis ja Norras. 2017. aastal said mobiilipanga kasutamise võimaluse veel Prantsusmaa ja Hispaania.

Sellel aastal oodatakse, et inimeste hulk, kes kasutavad nutitelefoni pangateenuste kasutamiseks, kasvaks üle ühe miljardi. Ferratum Bank käivitas mobiilipanga platvormi viies riigis ning 2017 suvepuhkuse uuringu põhjal selgub, et mobiilsete pangateenuste kasutamine on Euroopas kõrgeim. Üle 90 % Rootsi majapidamistest plaanib kasutada mobiilseid seadmeid igapäevasteks tehinguteks puhkuse perioodil.

Ferratum Bank mobiilipanga konto avamine võtab vaid 5 minutit. Kliendid saavad avada mitme valuutaga kontosid Euroopa enimkasutatavate valuutadega ja teha ülekandeid kontode vahel reaal-ajas.  Pangakaardi debiteerimiste summad on kohalikus valuutas, seega väldivad kliendid tavapäraste pankade ja krediitkaardifirmade poolt välismaal reisimise ajal kehtestatud tasusid valuutavahetusele. Lisaks pakub Ferratum Bank mobiilseid laene ja tähtajaliste hoiuseid, mille intress on kuni 1,25% .

“Just puhkuse ajal oskavad inimesed eriti hinnata seda, et vajaduse tekkimisel saab kõik oma asjad kiirelt ja mugavalt mobiiltelefoni abil korda ajada. Pole vaja kaasas tassida arvutit või ID-kaarti,” kommenteeris Tarkmees.

Leibkondade plaanid mobiilipanga kasutamise osas puhkuse ajal

 • Rootsi
  92%
 • Poola
  86%
 • Holland
  79%
 • Norra
  77%
 • Hispaania
  76%
 • Prantsusmaa
  76%
 • Suurbritannia
  76%
 • Leedu
  73%
 • Soome
  66%
 • Horvaatia
  66%
 • Rumeenia
  59%
 • Tšehhi Vabariik
  55%
 • Eesti
  52%
 • Läti
  51%
 • Taani
  40%
 • Saksamaa
  39%
 • Bulgaaria
  32%

Kulud reisimise peale (mediaan)

 • Saksamaa
  48%
 • Rootsi
  44%
 • Norra
  41%
 • Bulgaaria
  40%
 • Holland
  38%
 • Soome
  36%
 • Poola
  35%
 • Horvaatia
  34%
 • Rumeenia
  34%
 • Hispaania
  33%
 • Eesti
  31%
 • Suurbritannia
  30%
 • Leedu
  27%
 • Prantsusmaa
  20%
 • Läti
  19%
 • Tšehhi Vabariik
  17%
 • Taani
  12%

VALMISOLEK MAKSTA HOTELLIÖÖ EEST ROHKEM KUI 100 €

 • Soome
  83%
 • Rootsi
  80%
 • Taani
  69%
 • Norra
  68%
 • Hispaania
  65%
 • Prantsusmaa
  62%
 • Eesti
  44%
 • Leedu
  40%
 • Holland
  38%
 • Suurbritannia
  34%
 • Läti
  22%
 • Saksamaa
  19%
 • Poola
  17%
 • Tšehhi Vabariik
  6%
 • Horvaatia
  5%
 • Rumeenia
  1%
 • Bulgaaria
  1%

Leibkondade plaanid kasutada AirBnb teenuseid puhkuse ajal

 • Bulgaaria
  56%
 • Rootsi
  53%
 • Saksamaa
  43%
 • Holland
  41%
 • Prantsusmaa
  38%
 • Eesti
  34%
 • Rumeenia
  31%
 • Tšehhi Vabariik
  28%
 • Hispaania
  24%
 • Läti
  24%
 • Norra
  23%
 • Taani
  22%
 • Poola
  22%
 • Suurbritannia
  18%
 • Horvaatia
  17%
 • Soome
  17%
 • Leedu
  9%

Puhkuse finantseerimise eelistused

 • Osaliselt Ferratumi laenudega
  49%
 • Osaliselt krediitkaartidega
  22%
 • Säästudest
  14%
 • Osaliselt tarbimislaenudega
  10%
 • Osaliselt muude finantsasutuste abiga
  5%

Top 5 puhkusel tehtavat kulutust riikide lõikes

Kõige populaarsem ajaveetmise viis on reisimine kodumaal (18 %), sellele järgnevad sotsiaalsed tegevused (näiteks päev rannas, väljas söömine, klubide külastamine jms) ja suveriiete ning -jalanõude ostmine (13 %).

Lätis ja Leedus plaanitakse kulutada 1/5 suvepuhkuse eelarvest riietele ja jalanõudele. Kõige vähem plaanitakse sel aastal kulutada sportimisele ja vabaaja tegevustele (vähem kui 5 %).

Selle aasta suvepuhkuse uuring näitab, et aiandus ja kodu sisustamine on number üks eelistus Bulgaarias, Taanis, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Soomes, Horvaatias ja Eestis.  Suurbritannia elanikud kulutavad 15 % sotsiaalsetele tegevustele, samal ajal kui hollandlased kulutavad 16 % festivalidele ja kontsertidele. Samal ajal on kulutused laste laagritele ja muudele lastega seotud tegevustele kõige kõrgemad Norras (16 %), Rumeenias (18 %) ja Poolas (19 %).

Leedu
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  25%
 • Laste suvised tegevused
  13%
 • Suuremad investeeringud hobide tarbeks
  12%
 • Hobidega tegelemine
  9%
 • Reisimine välismaal
  9%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 130 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 71% (1357 €)
Eesti
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  17%
 • Sotsiaalsed üritused
  12%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  11%
 • Spordiüritustel osalemine
  10%
 • Hobidega tegelemine
  10%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 131 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 72% (1426 €)
Rumeenia
 • Laste suvised tegevused
  18%
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  17%
 • Spordiüritustel osalemine
  13%
 • Hobidega tegelemine
  9%
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  9%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 110 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 60% (860 €)
Poola
 • Laste suvised tegevused
  19%
 • Sotsiaalsed üritused
  18%
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  12%
 • Reisimine kodumaal
  9%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  8%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 95 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 52% (939 €)
Hispaania
 • Reisimine välismaal
  20%
 • Laste suvised tegevused
  18%
 • Sotsiaalsed üritused
  15%
 • Hobidega tegelemine
  9%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  8%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 106 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 57% (1467 €)
Bulgaaria
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  24%
 • Reisimine kodumaal
  21%
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  11%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  10%
 • Sotsiaalsed üritused
  8%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 132 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 72% (869€)
Suurbritannia
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  15%
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  14%
 • Kultuurisündmustel osalemine
  12%
 • Hobidega tegelemine
  11%
 • Suuremad investeeringud hobide tarbeks
  11%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 62 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 34% (1008€)
Taani
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  21%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  18%
 • Hobidega tegelemine
  12%
 • Kultuurisündmustel osalemine
  9%
 • Reisimine välismaal
  9%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 82 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 45% (970 €)
Tšehhi Vabariik
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  20%
 • Hobidega tegelemine
  15%
 • Sotsiaalsed üritused
  11%
 • Laste suvised tegevused
  10%
 • Reisimine kodumaal
  10%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 108 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 59% (1378 €)
Rootsi
 • Reisimine kodumaal
  18%
 • Reisimine välismaal
  18%
 • Laste suvised tegevused
  16%
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  11%
 • Hobidega tegelemine
  6%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 83 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 45% (1532 €)
Läti
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  20%
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  17%
 • Sotsiaalsed üritused
  15%
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  14%
 • Spordiüritustel osalemine
  9%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 119 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 65% (1127 €)
Horvaatia
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  17%
 • Spordiüritustel osalemine
  16%
 • Suuremad investeeringud hobide tarbeks
  15%
 • Hobidega tegelemine
  15%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  7%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 74 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 40% (650 €)
Prantsusmaa
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  17%
 • Laste suvised tegevused
  17%
 • Reisimine kodumaal
  13%
 • Kultuurisündmustel osalemine
  12%
 • Reisimine välismaal
  10%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 104 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 56% (1623 €)
Norra
 • Laste suvised tegevused
  16%
 • Kultuurisündmustel osalemine
  16%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  13%
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  13%
 • Spordiüritustel osalemine
  10%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 108 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 59% (2903 €)
Soome
 • Aianduse ja koduga seotud ostud
  21%
 • Reisimine välismaal
  13%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  13%
 • Kultuurisündmustel osalemine
  10%
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  10%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 65 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 35% (1068 €)
Holland
 • Kultuurisündmustel osalemine
  16%
 • Suuremad investeeringud hobide tarbeks
  16%
 • Reisimine kodumaal
  12%
 • Spordiüritustel osalemine
  11%
 • Reisimine välismaal
  10%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 70 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 38% (1361 €)
Saksamaa
 • Meelelahutus, lõõgastumine
  21%
 • Hobidega tegelemine
  15%
 • Reisimine kodumaal
  13%
 • Reisimine välismaal
  11%
 • Riiete ja jalanõude ostmine
  9%
 • Puhkusele kuluv summa võrreldes teiste riikidega: 72 (FE group = 100)
 • Puhkusele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 39% (1145€)