SUURIM RAHVUSVAHELINE JÕULU-UURING VÕRDLEB TARBIMISHARJUMUSI 20 RIIGIS ÜLE MAAILMA

Üle 13 000 leibkonna osales Ferratum Group jõulu-uuringus Christmas Barometer™ mida korraldati juba kolmandat aastat.

Euroopa majandus jätkab aeglast taastumist. Vaadates Ferratumi jõulu-uuringute tulemusi, siis riikide tarbimisharjumused on võrreldes eelmiste aastatega rohkem ühtlustunud. Viiskümmned protsenti leibkondadest kavatsevad jõuludel kulutada sama palju kui eelmisel aastal ning kuus protsenti leibkondadest plaanivad kulutusi suurendada.

Euroopa suurim majandus näitab teed

Tuginedes jõulu-uuringule Christmas Barometer™, on näha, et võrreldes eelmise aasta jõuludega on suur langus kulutustele ees Suurbritannias. 2015 aastal planeerisid britid kulutada jõuludele 38,5% (€ 1145) leibkonna sissetulekutest, kuid sellel aastal on see number vaid 23% (€ 695).

Kõikidest uuringus osalenud riikidest plaanivad sakslased kulutada jõuludele enim. Inimesed, kes elavad Euroopa suurimas majanduskeskkonnas, plaanivad sel aastal jõuludele kulutada üle 30% (€ 807) oma majapidamise  sissetulekust. See näitaja on ligikaudu 10% suurem kõikide uuringus osalenud riikide keskmisest (22%).

Üllataval kombel järgnevad Saksamaale Balti riigid – Leedu ja Eesti, kuid kõige tagasihoidlikumad tarbijad leiab Norrast, Soomest ning Hollandist. Nendes heaoluühiskondades eraldatakse vähem kui viiendik jõuludega seotud kulutustele.

Näiteks Soome, Ferratum Group kodumaa, leibkonnad kulutavad umbkaudu 15% netosissetulekutest jõuludele (€ 468). Nende naabritel Rootsis on antud number aga tunduvalt suurem – leibkonnad plaanivad selle aasta jõuludega kulutada umbkaudu 20% netosissetulekutest, mis teeb kokku 688 eurot.

“Uuringu tulemustest võib järeldada, et eestlastel on ühed rikkalikumad kingikotid ja jõululauad võrreldes muu maailmaga,” kommenteeris Ferratum Bank Eesti koordinaator Tanel Tarkmees.

Jõuluostude summa osakaal leibkonna netosissetulekut arvestades

Väljaminekud võrreldes teiste riikidega

 • Saksamaa
  134 30.58%
 • Leedu
  133 30.3%
 • Eesti
  126 28.66%
 • Rumeenia
  126 28.6%
 • Uus-Meremaa
  117 26.61%
 • Poola
  114 25.97%
 • Hispaania
  111 25.29%
 • Bulgaaria
  104 23.57%
 • Suurbritannia
  103 23.41%
 • Kõik riigid
  100 22.2%
 • Austraalia
  95 21.59%
 • Taani
  93 21.07%
 • Tšehhi Vabariik
  92 20.97%
 • Kanada
  90 20.36%
 • Rootsi
  89 20.18%
 • Läti
  87 19.83%
 • Horvaatia
  81 18.34%
 • Prantsusmaa
  72 16.35%
 • Norra
  71 16.26%
 • Soome
  68 15.43%
 • Holland
  47 10.65%

Jõuluostutele kuluva summa prognoos 2016 aastal

 • Mänguasjad
  20%
 • Rõivad
  18%
 • Elektroonika
  12%
 • Maiustused
  10%
 • Kosmeetika, parfümeeria
  9%
 • Kinkekaardid
  7%
 • Raamatud
  6%
 • Majapidamistarbed
  5%
 • Spordi- ja hobivarustus
  4%
 • Alkohol
  3%
 • Reisimine
  3%
 • Heaoluteenused, SPA
  2%
 • Muusikainstrumendid
  1%

Jõuluostutele kuluva summa prognoos 2016 aastal

 • Vähem kui eelmisel aastal
  37%
 • Sama palju kui eelmisel aastal
  47%
 • Rohkem kui eelmisel aastal
  16%

Internetiostude osakaal kasvab jätkuvalt

Kuigi kolmveerand jõuluostudest tehakse endiselt traditsiooniliste kanalite kaudu, on siiki internetiostude osakaal kasvanud aastalt-aastasse. Lähtuvalt uuringust teeb keskmine majapidamine 24,5% oma kulutustest jõuludele interneti teel – eelmisel aastal oli sama näitaja 21,6%.

Internetis ostlemise liidripositsiooni hoiab jätkuvalt Suurbritannia. Üle 40% brittidest teeb oma jõuluostud interneti teel. Holland, Rootsi, Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik, Poola ning Saksamaa annavad samuti suure panuse internetiostude osakaalu suurenemisele – neis riikides plaanitakse inteneti teel teha enam kui 24,5% ostudest, mis on rohkem kui keskmise majapidamise näitajad.

“Kingituste ostmine internetist annab olulise aja kokkuhoiu võrreldes kaubanduskeskustega, kus jõulueelsel ajal on rahvast palju. Võrreldes eelmise aasta tulemustega on Eestis jäänud internetiostude osakaal samale tasemele,” lisas Tarkmees.

Internetiostude osakaal aastal 2016

 • Suurbritannia
  41.4%
 • Holland
  36%
 • Rootsi
  32.64%
 • Prantsusmaa
  29.57%
 • Tšehhi Vabariik
  29.29%
 • Poola
  27.57%
 • Saksamaa
  24.9%
 • Kõik riigid
  24.54%
 • Taani
  23.83%
 • Soome
  23.38%
 • Kanada
  22.67%
 • Norra
  22.32%
 • Hispaania
  21.52%
 • Bulgaaria
  21.07%
 • Rumeenia
  20.7%
 • Leedu
  19.39%
 • Austraalia
  18.17%
 • Uus-Meremaa
  17.73%
 • Läti
  15.79%
 • Eesti
  15.42%
 • Horvaatia
  14.91%

Enimostetavate artiklite nimekiri riikide lõikes

Mänguasjad (20%), rõivad (18%) ning elektroonika (12%) on endiselt esikohal kui kõige populaarsemad jõulukingid. Siiski on populaarsete kingikategooriate seas toimunud ka mõned muudatused võrreldes eelmise aastaga.

Selle-aastased jõulud ei tundu just väga lubavad kirjastajatele. Eelmisel aastal olid raamatud populaarsuselt teisel kohal (15,5%), kuid sellel aastal on raamatute kinkimise plaan vähenenud 6% võrra. Raamatud mahtusid TOP 5 kingituste sekka ainult Poolas (10%) ning Tšehhi Vabariigis (8%).

Jõulu-uuringust Christmas Barometer™ 2016 selgub, et bulgaarlased, hispaanlased ja kanadalased eelistavad kinkida rohkem rõivaesemeid kui teised rahvused. Rohkem kui 20% kulutustest läheb pehmetele pakkidele. Mänguasjadele kulutatakse enim Prantsusmaal (31%), Austraalias (26%) ja Poolas (23%). Üllataval kombel selgub, et alkoholi kingitakse nendel jõuludel vaid Kanadas – 4% Kanada kulutustest kulub alkoholile.

Saksamaa
 • Mänguasjad
  18%
 • Rõivad
  17%
 • Elektroonika
  15%
 • Kinkekaardid
  8%
 • Maiustused
  8%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 134 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 30.58% (807 €)
 • Internetiostude osakaal: 24.90%
Leedu
 • Mänguasjad
  17%
 • Kosmeetika, parfümeeria
  14%
 • Maiustused
  13%
 • Kinkekaardid
  12%
 • Rõivad
  10%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 133 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 30.30% (583 €)
 • Internetiostude osakaal: 19.39%
Eesti
 • Mänguasjad
  22%
 • Kosmeetika, parfümeeria
  11%
 • Maiustused
  11%
 • Rõivad
  10%
 • Elektroonika
  10%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 126 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 28.66% (571 €)
 • Internetiostude osakaal: 15.42%
Rumeenia
 • Rõivad
  23%
 • Mänguasjad
  17%
 • Elektroonika
  16%
 • Maiustused
  14%
 • Majapidamistarbed
  13%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 126 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 28.60% (409 €)
 • Internetiostude osakaal: 20.70%
Uus-Meremaa
 • Rõivad
  23%
 • Mänguasjad
  20%
 • Kosmeetika, parfümeeria
  14%
 • Kinkekaardid
  14%
 • Elektroonika
  9%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 117 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 26.61% (705 €)
 • Internetiostude osakaal: 17.73%
Poola
 • Mänguasjad
  23%
 • Kosmeetika, parfümeeria
  20%
 • Rõivad
  14%
 • Raamatud
  10%
 • Maiustused
  9%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 114 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 25.97% (472 €)
 • Internetiostude osakaal: 27.57%
Hispaania
 • Rõivad
  27%
 • Mänguasjad
  24%
 • Elektroonika
  18%
 • Spordi- ja hobivarustus
  6%
 • Raamatud
  5%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 111 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 25.29% (646 €)
 • Internetiostude osakaal: 21.52%
Bulgaaria
 • Rõivad
  29%
 • Mänguasjad
  19%
 • Elektroonika
  11%
 • Maiustused
  9%
 • Kosmeetika, parfümeeria
  8%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 104 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 23.57% (286 €)
 • Internetiostude osakaal: 21.07%
Suurbritannia
 • Rõivad
  19%
 • Mänguasjad
  16%
 • Elektroonika
  11%
 • Kosmeetika, parfümeeria
  11%
 • Kinkekaardid
  10%
 • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 103 (FE group = 100)
 • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 23.41% (695 €)
 • Internetiostude osakaal: 41.40%
Austraalia
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 95 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 21.59% (703 €)
  • Internetiostude osakaal: 18.17%
  Taani
  • Mänguasjad
   22%
  • Rõivad
   22%
  • Elektroonika
   18%
  • Kinkekaardid
   13%
  • Majapidamistarbed
   7%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 93 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 21.07% (455 €)
  • Internetiostude osakaal: 23.83%
  Tšehhi Vabariik
  • Mänguasjad
   21%
  • Rõivad
   20%
  • Elektroonika
   17%
  • Kosmeetika, parfümeeria
   14%
  • Raamatud
   8%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 92 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 20.97% (493 €)
  • Internetiostude osakaal: 29.29%
  Kanada
  • Rõivad
   27%
  • Mänguasjad
   21%
  • Elektroonika
   19%
  • Kinkekaardid
   15%
  • Alkohol
   4%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 90 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 20.36% (679 €)
  • Internetiostude osakaal: 22.67%
  Rootsi
  • Mänguasjad
   22%
  • Rõivad
   16%
  • Kinkekaardid
   14%
  • Elektroonika
   12%
  • Spordi- ja hobivarustus
   9%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 89 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 20.18% (688 €)
  • Internetiostude osakaal: 32.64%
  Läti
  • Mänguasjad
   22%
  • Maiustused
   15%
  • Elektroonika
   13%
  • Reisimine
   11%
  • Rõivad
   8%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 87 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 19.83% (346 €)
  • Internetiostude osakaal: 15.79%
  Horvaatia
  • Mänguasjad
   19%
  • Maiustused
   17%
  • Rõivad
   16%
  • Kosmeetika, parfümeeria
   12%
  • Majapidamistarbed
   11%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 81 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 18.34% (296 €)
  • Internetiostude osakaal: 14.91%
  Prantsusmaa
  • Mänguasjad
   31%
  • Rõivad
   17%
  • Maiustused
   9%
  • Kinkekaardid
   7%
  • Majapidamistarbed
   7%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 72 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 16.35% (470 €)
  • Internetiostude osakaal: 29.57%
  Norra
  • Rõivad
   23%
  • Mänguasjad
   18%
  • Kinkekaardid
   16%
  • Elektroonika
   9%
  • Heaoluteenused, SPA
   6%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 71 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 16.26% (800 €)
  • Internetiostude osakaal: 22.32%
  Soome
  • Mänguasjad
   17%
  • Rõivad
   17%
  • Maiustused
   11%
  • Kinkekaardid
   11%
  • Elektroonika
   11%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 68 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 15.43% (468 €)
  • Internetiostude osakaal: 23.38%
  Holland
  • Mänguasjad
   18%
  • Rõivad
   17%
  • Elektroonika
   11%
  • Kinkekaardid
   9%
  • Maiustused
   9%
  • Väljaminekud võrreldes teiste riikidega: 47 (FE group = 100)
  • Jõuluostudele kuluv summa leibkonna sissetulekust: 10.65% (379 €)
  • Internetiostude osakaal: 36%