Коледни разходи спрямо разполагаемия доход на домакинство

Съотношение на разходите спрямо останалите страни

 • Бразилия
  363 91%
 • Полша
  143 36%
 • Австралия
  134 34%
 • Испания
  134 34%
 • Румъния
  133 34%
 • България
  108 27%
 • Хърватия
  103 26%
 • Общо
  100 25%
 • Канада
  95 24%
 • Норвегия
  78 20%
 • Великобритания
  78 20%
 • Швеция
  71 18%
 • Латвия
  71 18%
 • Естония
  62 16%
 • Холандия
  38 9%

Международни коледни разходи 2019

 • Зимно облекло и мода
  13%
 • Лакомства
  12%
 • Играчки
  11%
 • Пазаруване
  8%
 • Присъствие на спортни събития
  7%
 • Подаръчни ваучери
  7%
 • Техника
  6%
 • Домакински пособия
  6%
 • Забавление за семейството
  5%
 • Козметика
  4%
 • Алкохол
  4%
 • Пътуване в страната
  4%
 • Книги
  3%
 • Друго
  2%
 • Спортни аксесоари/придобивки
  2%
 • Пътуване в чужбина
  2%
 • Финансиране на зимни детски активности
  2%
 • СПА процедури
  2%
 • Музикални инструменти
  1%

Прогнози за коледни разходи на домакинство 2019

 • Колкото миналата Коледа
  42%
 • По-малко от миналата Коледа
  38%
 • Повече от миналата Коледа
  21%

Кой пазарува онлайн?

38% от анкетираните в Обединеното кралство заявиха, че ще пазаруват онлайн. Респондентите от Холандия (30%) и Швеция ( 29%) ги следват плътно и се нареждат на второ и трето място, докато Естония и Хърватия ще продължат да се придържат към традиционното пазаруване.

Време със семейството?

Когато попитахме клиентите ни кое е най-важно за тях по време на празниците, 64% от тях отговориха, че това е времето, което ще прекарат със своите близки и приятели.

Новогодишни обещания

Повече време, прекарано със семейството и приятелите отново е топ отговор (23%), следван от ремонт на дома (15%) и повече пътувания (12%).

Дрехи, лакомства и играчки ще бъдат най-масовите покупки тази година

31% от приходите на домакинствата ще бъдат похарчени за дрехи тази Коледа, 12% за лакомства и едва 11% за играчки. Почти всеки се вълнува от мода, което обяснява защо 12 от 14 страни са посочили, че ще похарчат най-много средства за дрехи и като цяло за пазаруване по време на коледните празници. Единственото изключение е Латвия, където анкетираните предпочитат да похарчат повече за посещения на спортни събития и Полша, където лакомствата ще бъдат най-купувани.

Кое е най-важно по време на коледните празници?

 • Прекараното време с близките
  64%
 • Радостта и коледното настроение
  20%
 • Получаването на подаръци
  7%
 • Коледа не е толкова важна за мен
  4%
 • Друго
  2%
 • Зимните спортове
  2%

Какво е твоето новогодишно желание?

 • Да прекарвам повече време с близките
  23%
 • Да ремонтирам дома си
  15%
 • Да пътувам повече
  12%
 • Да спортувам повече
  11%
 • Да се преместя в нов дом
  9%
 • Да инвестирам в мечтите си
  9%
 • Да си купя нова кола
  9%
 • Друго
  5%
 • Да поправя колата си
  4%
 • Да работя по-малко
  4%

Индекс на онлайн покупките по време на коледните празници

 • Великобритания
  38%
 • Холандия
  30%
 • Швеция
  29%
 • Румъния
  23%
 • Канада
  23%
 • Австралия
  22%
 • Полша
  19%
 • Норвегия
  19%
 • Бразилия
  19%
 • Испания
  18%
 • България
  16%
 • Естония
  15%
 • Хърватия
  14%
 • Латвия
  12%

Разходи за пътуване

 • Бразилия
  31%
 • Румъния
  25%
 • Австралия
  25%
 • Швеция
  20%
 • България
  19%
 • Естония
  18%
 • Канада
  16%
 • Испания
  15%
 • Норвегия
  15%
 • Великобритания
  15%
 • Полша
  15%
 • Хърватия
  14%
 • Латвия
  12%
 • Холандия
  12%

В каква степен предпочитате плащанията с карта пред плащанията в брой, когато пътувате?

 • Швеция
  71%
 • Великобритания
  64%
 • Норвегия
  64%
 • Австралия
  59%
 • Естония
  57%
 • Канада
  57%
 • Холандия
  56%
 • Испания
  55%
 • Румъния
  54%
 • Полша
  42%
 • България
  42%
 • Бразилия
  40%
 • Хърватска
  40%
 • Латвия
  33%

Домакинства, които използват мобилно банкиране по време на коледните празници

 • Швеция
  91%
 • Холандия
  91%
 • Канада
  87%
 • Австралия
  85%
 • Норвегия
  82%
 • Великобритания
  82%
 • Хърватия
  77%
 • Испания
  73%
 • Румъния
  71%
 • Латвия
  68%
 • Естония
  68%
 • Полша
  67%
 • Бразилия
  67%
 • България
  43%

Кой би платил повече от 100 евро за нощувка в хотел?

 • Австралия
  48%
 • Канада
  45%
 • Норвегия
  31%
 • Бразилия
  30%
 • Швеция
  29%
 • Великобритания
  23%
 • Холандия
  18%
 • Естония
  12%
 • Румъния
  7%
 • Испания
  7%
 • Хърватия
  7%
 • Полша
  6%
 • Латвия
  4%
 • България
  3%

Домакинства, които планират да използват услуги като AirBnB по време на празниците

 • Румъния
  36%
 • Естония
  28%
 • Холандия
  27%
 • Австралия
  22%
 • Канада
  19%
 • Хърватия
  19%
 • Швеция
  15%
 • Бразилия
  15%
 • България
  14%
 • Норвегия
  14%
 • Великобритания
  12%
 • Латвия
  9%
 • Испания
  8%
 • Полша
  5%

Предпочитан начин за финансиране на празниците

 • Със спестявания
  53%
 • Частично с кредит от Фератум
  24%
 • Частично с кредитна карта
  12%
 • Частично с потребителски кредит
  7%
 • Частично с кредит от други финансови институции
  4%

Колко бързо бихте могли да върнете усвоения кредит?

 • За по-малко от половин година
  26%
 • За повече от половин година
  22%
 • За три месеца
  19%
 • За един месец
  16%
 • За два месеца
  16%

Пътувания?

Бразилия, страната, която ще похарчи най-много за Коледа, е и начело на класацията, що се отнася до средства, които ще бъдат похарчени за пътуване. Това са заявили 31% от респондентите. Румъния и Австралия също са готови да похарчат повече за пътуване, близо 25% от бюджета си. 71% от респондентите в Швеция и 64% в Обединеното кралство и Норвегия са заявили, че предпочитат да плащат с карта по време на пътуване в чужбина.

Бъдещето е в мобилното банкиране

Всички страни (67%), освен България (43%) избират мобилно банкиране пред традиционното плащане. Швеция и Холандия заемат първите места, като близо 91% от анкетираните са заявили, че ще използват мобилно банкиране по време на празниците.

Скъпи хотели или Airbnb?

Респондентите от Австралия и Канада са по-склонни да платят повече от 100 евро за нощувка в хотел, докато тези от Румъния и Естония по-скоро биха използвали услуги като Airbnb, когато пътуват в чужбина.

България

Голяма разлика има в резултатите на анкетираните българи спрямо тези от миналата година. Само 8% от месечния доход на домакинство ще бъде похарчен за забавления на семейството, в сравнение с миналата Коледа, когато сумата е била около 20%. 23% от бюджета на анкетираните българи ще бъде похарчен за пазаруване, 18% за пътувания, 13% за играчки, 12% за дрехи, а едва 8% за лакомства.

Топ коледни разходи

Австралия
 • Пазаруване
  19%
 • Зимно облекло и мода
  13%
 • Играчки
  12%
 • Подаръчни ваучери
  9%
 • Алкохол
  8%
 • Разходи спрямо останалите страни: 134 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 34% (988 Eur)
България
 • Пазаруване
  23%
 • Играчки
  13%
 • Зимно облекло и мода
  12%
 • Забавления за семейството
  8%
 • Лакомства
  8%
 • Разходи спрямо останалите страни: 108 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 27% (239 Eur)
Бразилия
 • Пазаруване
  23%
 • Зимно облекло и мода
  21%
 • Пътуване в страната
  12%
 • Техника
  6%
 • Финансиране на зимни детски активности
  6%
 • Разходи спрямо останалите страни: 363 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 91% (1040 Eur)
Канада
 • Зимно облекло и мода
  18%
 • Подаръчни ваучери
  13%
 • Играчки
  12%
 • Пазаруване
  9%
 • Техника
  8%
 • Разходи спрямо останалите страни: 95 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 24% (743 Eur)
Хърватия
 • Пазаруване
  20%
 • Лакомства
  17%
 • Зимно облекло и мода
  13%
 • Играчки
  13%
 • Козметика
  6%
 • Разходи спрямо останалите страни: 103 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 26% (322 Eur)
Естония
 • Пазаруване
  15%
 • Играчки
  15%
 • Лакомства
  14%
 • Зимно облекло и мода
  9%
 • Финансиране на зимни детски активности
  6%
 • Разходи спрямо останалите страни: 62 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 16% (249 Eur)
Латвия
 • Присъствие на спортни събития
  18%
 • Лакомства
  13%
 • Играчки
  10%
 • Подаръчни ваучери
  10%
 • Зимно облекло и мода
  8%
 • Разходи спрямо останалите страни: 71 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 18% (207 Eur)
Холандия
 • Зимно облекло и мода
  18%
 • Играчки
  15%
 • Лакомства
  11%
 • Подаръчни ваучери
  9%
 • Пазаруване
  9%
 • Разходи спрямо останалите страни: 38 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 9% (268 Eur)
Норвегия
 • Пазаруване
  17%
 • Зимно облекло и мода
  14%
 • Подаръчни ваучери
  11%
 • Лакомства
  7%
 • Техника
  6%
 • Разходи спрямо останалите страни: 78 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 20% (755 Eur)
Полша
 • Лакомства
  18%
 • Зимно облекло и мода
  15%
 • Играчки
  13%
 • Козметика
  11%
 • Техника
  7%
 • Разходи спрямо останалите страни: 143 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 36% (461 Eur)
Румъния
 • Зимно облекло и мода
  20%
 • Лакомства
  17%
 • Играчки
  12%
 • Техника
  8%
 • Домакински пособия
  7%
 • Разходи спрямо останалите страни: 133 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 34% (367 Eur)
Испания
 • Пазаруване
  22%
 • Зимно облекло и мода
  20%
 • Играчки
  11%
 • Лакомства
  6%
 • Техника
  6%
 • Разходи спрямо останалите страни: 134 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 34% (657 Eur)
Швеция
 • Зимно облекло и мода
  13%
 • Играчки
  12%
 • Пазаруване
  11%
 • Техника
  9%
 • Лакомства
  9%
 • Разходи спрямо останалите страни: 71 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 18% (484 Eur)
Великобритания
 • Пазаруване
  20%
 • Играчки
  15%
 • Зимно облекло и мода
  12%
 • Алкохол
  9%
 • Подаръчни ваучери
  8%
 • Разходи спрямо останалите страни: 78 (FE group = 100)
 • Разходи спрямо дохода на домакинство: 20% (634 Eur)