Коледни разходи спрямо разполагаемия доход на домакинство

Разходи спрямо другите държави

 • Мексико
  198 34.6%
 • Румъния
  182 31.9%
 • Испания
  169 29.6%
 • Бразилия
  161 28.2%
 • България
  137 24%
 • Нова Зеландия
  135 23.6%
 • Австралия
  128 22.4%
 • Великобритания
  126 22.1%
 • Полша
  121 21.2%
 • Чехия
  115 20.2%
 • Канада
  105 18.4%
 • Тотал
  100 17.5%
 • Естония
  99 17.3%
 • Латвия
  97 17%
 • Швеция
  84 14.6%
 • Хърватия
  82 14.4%
 • Норвегия
  77 13.4%
 • Финландия
  70 12.3%
 • Германия
  68 11.9%
 • Дания
  68 11.8%
 • Холандия
  68 11.8%

Международни разходи за Коледа 2017

 • Дрехи
  17.5%
 • Играчки
  13.7%
 • Сладки и лакомства
  12%
 • Електроника
  9.1%
 • Козметика
  8.5%
 • Подаръчни ваучери
  7.9%
 • домакински пособия
  6.4%
 • Алкохол
  5.8%
 • Пътувания
  5.6%
 • Книги
  5.3%
 • Спортни аксесоари/придобивки
  4.2%
 • Спа процедури
  2.8%
 • Музикални инструменти
  1.1%

Прогноза за коледните разходи на домакинство 2017

 • Колкото миналата година
  48.8%
 • По-малко от миналата година
  30.2%
 • Повече от миналата година
  20.9%

Да бъдем мобилни

Повече от 50% от участниците в проучването ще използват плащането с карта като предпочитан метод, за да платят за Коледа. 70% от тези в Норвегия и Швеция са избрали този вариант.

Когато става въпрос за банкиране, над 60% от всички респонденти заявиха, че ще използват мобилно банкиране за ежедневните си транзакции. Повече от 80% от анкетираните в Австралия, Нова Зеландия, Холандия, Швеция, Норвегия и Канада ще се възползват от мобилното банкиране.

 

Къде пазаруват хората и какво купуват?

 

Подобно на миналата година броят на домакинствата, които пазаруват онлайн, ще бъде около 25%. Германия, Великобритания и Холандия са топ държавите, коийто ще пазаруват подаръци онлайн, Докато Хърватия, Латвия и Мексико са най-традиционните, предпочитащи да посетят магазина.

 

Кое е най-важното за Коледа?

 • Прекараното време с близките
  70.4%
 • Радостта от коледното настроение
  19.1%
 • Коледа не е толкова важна за мен
  5.1%
 • Получаването на подаръци
  3.1%
 • Друго
  1.5%
 • Зимните спортове
  0.8%

Индекс на онлайн покупките за Коледа

 • Германия
  45.4%
 • Великобритания
  38.6%
 • Холандия
  32.6%
 • Швеция
  31.2%
 • Канада
  27.1%
 • Дания
  27%
 • Чехия
  26.9%
 • Норвегия
  26.8%
 • Австралия
  25.5%
 • Испания
  24.9%
 • Румъния
  24.3%
 • Полша
  23%
 • България
  21.7%
 • Нова Зеландия
  19.6%
 • Бразилия
  19.3%
 • Финландия
  18%
 • Естония
  16.5%
 • Хърватия
  15.6%
 • Латвия
  15%
 • Мексико
  14.4%

Разходи за пътувания

 • Бразилия
  30%
 • Румъния
  28%
 • Нова Зеландия
  27.8%
 • България
  21.4%
 • Австралия
  20.4%
 • Естония
  20.4%
 • Мексико
  19.9%
 • Швеция
  18.9%
 • Финландия
  18.7%
 • Дания
  17.6%
 • Естония
  16.8%
 • Чехия
  16.7%
 • Норвегия
  16.1%
 • Хърватия
  16.1%
 • Полша
  15.3%
 • Канада
  14.6%
 • Латвия
  14.4%
 • Великобритания
  13.7%
 • Германия
  12%
 • Холандия
  8.7%

Когато пътувате в каква степен предпочитате плащанията с карта пред плащането в брои?

 • Естония
  69.3%
 • Норвегия
  69.1%
 • Нова Зеландия
  62.1%
 • Дания
  61.9%
 • Великобритания
  60.7%
 • Австралия
  59.2%
 • Естония
  58.6%
 • Латвия
  57%
 • Канада
  56%
 • Финландия
  54.5%
 • Германия
  53.1%
 • Естония
  53%
 • Норвегия
  51.3%
 • Чехия
  49.8%
 • Румъния
  49.6%
 • България
  47%
 • Полша
  42.2%
 • Хърватия
  41%
 • Бразилия
  35.3%
 • Мексико
  33.3%

Домакинства, използващи мобилно банкиране по време на празниците

 • Австралия
  91.1%
 • Нова Зеландия
  87.2%
 • Холандия
  85.7%
 • Швеция
  85%
 • Норвегия
  84.3%
 • Канада
  81.1%
 • Великобритания
  79.6%
 • Бразилия
  64.6%
 • Хърватия
  63.8%
 • Финландия
  63.7%
 • Чехия
  61.3%
 • Полша
  60.2%
 • Естония
  60%
 • Германия
  57.7%
 • Румъния
  54.2%
 • Естония
  49.3%
 • Латвия
  48%
 • България
  46.1%
 • Мексико
  44.6%
 • Дания
  44.2%

Домакинства, планиращи да използват услуги като AirBnB по време на празниците

 • Румъния
  40.4%
 • Германия
  35.1%
 • Естония
  23.9%
 • Дания
  21.1%
 • Хърватия
  19.9%
 • Холандия
  18.7%
 • Латвия
  17.5%
 • Канада
  16.3%
 • България
  15.1%
 • Австралия
  15.1%
 • Нова Зеландия
  13.8%
 • Бразилия
  12%
 • Мексико
  11.8%
 • Швеция
  11.3%
 • Норвегия
  11.1%
 • Естония
  9.7%
 • Чехия
  8.8%
 • Великобритания
  8.4%
 • Финландия
  8.3%
 • Полша
  4.4%

Начини на финансиране на почивката

 • Чрез спестявания
  57.6%
 • Частично съз заем от Фератум
  19%
 • Частично чрез кредитна карта
  14.4%
 • Частично с потребителски кредит
  5.5%
 • Частично с кредити от други финансови институции
  3.4%

Колко време ще Ви е необходимо да погасите задълженията си по изтеглените кредити или кредитни карти?

 • По-малко от половин година
  11.1%
 • За 3 месеца
  9.8%
 • За 2 месеца
  8.2%
 • за 1 месец
  6.9%
 • За повече от половин година
  5.9%

Топ коледни разходи

 

И така, какво очакват хората да получат за Коледа тази година? 17,5% от респондентите поставят дрехите на върха на списъка, което го прави най-популярният предмет за даване и получаване. Играчките и игрите (13.7%), сладките (12%) и потребителската електроника (9.1%) бяха други популярни решения.

Респондентите от единадесет държави заявиха, че предпочитат дрехите като коледни подаръци. Финландия (17,5%) и Хърватия (23,9%) ще похарчат голяма част от коледния си бюджет за сладкиши и деликатеси, докато респондентите във Великобритания, Швеция, Австралия и Естония заявиха, че ще изхарчат 20% от бюджета си за играчки и игри.

 

„Горди сме, че всяка година успяваме да съберем по-голяма и по-голяма аудитория , която участва в международното ни проучване.

Силата на барометъра е именно неговият глобален характер, който по уникален начин сравнява различните държави и същевременно носи стойност за локалните пазари. Хората в Румъния и Испания се готвят да изразходват бюджета си за същите подаръци, за които и българите, а именно дрехи, електроника, играчки, пътувания и лакомства. В коледния списък се включват и подаръчни ваучери и музикални инструменти, които са по-важни за страни като Великобритания и Мексико. България се нарежда на пето място по прогнозни коледни разходи, но все още се намира на предпоследно място сред държавите, използващи мобилно банкиране по пранзците, което е израз на явен контраст в потребителските навици.“ коментира Ивет Димитрова, управител на Фератум България

 

Австралия
 • Играчки
  20.1%
 • Дрехи
  17%
 • Алкохол
  11.6%
 • Подаръчни ваучери
  11.6%
 • Електроника
  10.3%
 • Разходи спрямо другите държави: 128 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство:  22.4% (751.18 €)
България
 • Дрехи
  17%
 • Електроника
  13.7%
 • Играчки
  13.4%
 • Пътувания
  11.7%
 • Сладки и лакомства
  11.5%
 • Разходи спрямо другите държави: 137 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство:  24% (217.96 €)
Бразилия
 • Дрехи
  27%
 • Пътувания
  16.5%
 • Играчки
  10%
 • Домакински пособия
  9%
 • Електроника
  8.8%
 • Разходи спрямо другите държави: 161 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство:  18.4% (582.84 €)
Канада
 • Дрехи
  20%
 • Подаръчни ваучери
  17.6%
 • Играчки
  15.4%
 • Електроника
  13.1%
 • Алкохол
  6.7%
 • Разходи спрямо другите държави: 105 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство:  18.4% (582.84 €)
Чехия
 • Дрехи
  20.8%
 • Играчки
  17.7%
 • Козметика
  11.9%
 • Електроника
  11.3%
 • Домакински пособия
  10%
 • Разходи спрямо другите държави: 115 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 20.2% (273.01 €)
Германия
 • Книги
  14.5%
 • Сладки и лакомства
  13.2%
 • Подаръчни ваучери
  12.1%
 • Играчки
  11.8%
 • Електроника
  9.7%
 • Разходи спрямо другите държави: 68 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 11.9% (371.86 €)
Дания
 • Дрехи
  20.8%
 • Подаръчни ваучери
  12.2%
 • Сладки и лакомства
  11.8%
 • Електроника
  11.3%
 • Играчки
  10.2%
 • Разходи спрямо другите държави: 68 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 11.8% (435.10 €)
Естония
 • Играчки
  18.8%
 • Сладки и лакомства
  18.1%
 • Подаръчни ваучери
  11.3%
 • Дрехи
  9.8%
 • Спа процедури
  7.8%
 • Разходи спрямо другите държави: 99 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство:17.3% (246.78 €)
Испания
 • Дрехи
  24.2%
 • Играчки
  16%
 • Електроника
  12.1%
 • Пътувания
  9.1%
 • Сладки и лакомства
  8.7%
 • Разходи спрямодругите държави: 169 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 29.6% (569.10 €)
Финландия
 • Сладки и лакомства
  17.5%
 • Дрехи
  14%
 • Играчки
  11.5%
 • Подаръчни ваучери
  9.8%
 • Пътувания
  9.7%
 • Разходи спрямо другите държави: 70(ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 12.3% (389.18 €)
Хърватия
 • Сладки и лакомства
  23.9%
 • Дрехи
  19.4%
 • Играчки
  17.2%
 • Козметика
  9.1%
 • домакински пособия
  5.9%
 • Разходи спрямо другите държави: 82 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 14.4 % (200.51 €)
Латвия
 • Козметика
  18.2%
 • Алкохол
  15.4%
 • Подаръчни ваучери
  14.3%
 • Дрехи
  10.8%
 • Спортни аксесоари/придобивки
  10.2%
 • Разходи спрямо другите държави: 82 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 17% (171.97 €)
Мексико
 • Дрехи
  29.8%
 • Алкохол
  16.6%
 • Електроника
  9.6%
 • Козметика
  8.9%
 • Музикални инструменти
  7.6%
 • Разходи спрямо другите държави: 198 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 34.6% (192.04 €)
Холандия
 • Дрехи
  19.3%
 • Сладки и лакомства
  18.8%
 • домакински пособия
  13.9%
 • Музикални инструменти
  9.5%
 • Спа процедури
  7.3%
 • Разходи спрямо другите държави: 68 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 11.8% (268.41 €)
Норвегия
 • Дрехи
  21.6%
 • Играчки
  13.1%
 • Подаръчни ваучери
  11.9%
 • Сладки и лакомства
  11%
 • Електроника
  7.9%
 • Разходи спрямо другите държави: 77 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 13.4% (613.77 €)
Нова Зеландия
 • Дрехи
  19.1%
 • Играчки
  16.2%
 • Пътувания
  14.6%
 • Сладки и лакомства
  8.9%
 • Електроника
  8.1%
 • Разходи спрямо другите държави: 135 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 23.6% (618.66 €)
Полша
 • Козметика
  18.7%
 • Алкохол
  16.8%
 • Дрехи
  15.3%
 • домакински пособия
  11.8%
 • Електроника
  8.7%
 • Разходи спрямо другите държави: 121 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 21.2% (268.72 €)  
Румъния
 • Дрехи
  20.9%
 • Сладки и лакомства
  19.4%
 • Играчки
  12.7%
 • Електроника
  9.4%
 • Пътувания
  9%
 • Разходи спрямо другите държави: 182 (ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 31.9% (278.15 €)
Швеция
 • Играчки
  19%
 • Дрехи
  18%
 • Електроника
  11.8%
 • Сладки и лакомства
  11.5%
 • Подаръчни ваучери
  10.7%
 • Разходи спрямо другите държави: 84(ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 14.6% (557.05 €)
Великобритания
 • Играчки
  19.8%
 • Дрехи
  19.5%
 • Електроника
  11.1%
 • Подаръчни ваучери
  9.5%
 • Сладки и лакомства
  8.7%
 • Разходи спрямо другите държави: 126(ФЕРАТУМ ГРУП= 100)
 • Разходи спрямо доходите на домакинство: 22.1%(636,60 €)