Vasaras izdevumi attiecībā pret mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem

IZDEVUMU ATTIECĪBA PRET CITĀM VALSTĪM

 • Bulgārija
  132 72%
 • Igaunija
  131 72%
 • Lietuva
  130 71%
 • Latvija
  119 65%
 • Rumānija
  110 60%
 • Norvēģija
  108 59%
 • Čehija
  108 59%
 • Spānija
  106 57%
 • Francija
  104 56%
 • Kopvērtējums
  100 54%
 • Polija
  95 52%
 • Zviedrija
  83 45%
 • Dānija
  82 45%
 • Horvātija
  74 40%
 • Vācija
  72 39%
 • Nīderlande
  70 38%
 • Somija
  65 35%
 • Lielbritānija
  62 34%

Vasaras tēriņi 2017

 • Izdevumi ceļojumiem pa dzimto Valsti
  18%
 • Sabiedriskās aktivitātes
  13%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  13%
 • Svinību apmeklēšana
  10%
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  9%
 • Sporta un atpūtas
  9%
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm
  8%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  8%
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  7%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos
  5%
 • Sporta pasākumu apmeklēšana
  2%

Paredzamie izdevumi vienai mājsaimniecībai 2017.gadā

 • Mazāk kā pagājušo gadu
  33%
 • Vairāk kā pagājušo gadu
  24%
 • Tikpat daudz kā pagājušo gadu
  43%

Tāpat kā pagājušajā vasarā lielākā daļa naudas tiks tērēta savā valstī, nevis ārzemēs

 

Gandrīz 20% eiropiešu vasaras tēriņus veltīs savas zemes apceļošanai, savukārt, uz ārvalstīm plāno doties tikai 8%.

Interesanti, ka tikai aptaujātie Spānijā ceļojumus uz ārvalstīm ierindoja sava saraksta augšgalā, vēloties šim mērķim tērēt līdz 20% no saviem ikmēneša ienākumiem.

Lai gan Ziemeļvalstīs dzīvojošie labprāt gatavi maksāt vairāk kā 100 EUR par diennakti viesnīcā, pārējā Eiropa ir daudz apdomīgāka.

Dzīvesvietas dalīšanās platforma Airbnb ir vispopulārākais Bulgārijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Francijā

“Redzam, ka Baltijas valstu iedzīvotāju plānotie izdevumi  šovasar ir līdzīgi. Aptaujātie latvieši visvairāk šovasar plāno tērēt līdzekļu vasaras apģērbu iegādei un iepērkoties, to darīs piektā daļa jeb 20% respondentu, tālāk seko izdevumi dārza darbiem un dzīvesvietas uzlabošanai (17%), kā arī svinību apmeklēšanai 15%. Salīdzinot, arī Lietuvā lielākie tēriņi paredzami vasaras apģērbiem (25%), savukārt Igaunijā 17% respondentu kā svarīgāko izdevumu pozīciju ir norādījuši dārza darbus un dzīvesvietas uzlabošanu,” atklāj Evita Grundberga, Latvijas koordinatore

 

Mobilās bankas ērtības brīvdienās

Pagājušajā gadā FerratumBank izlaida savu revolucionāro mobilo platformu Vācijā, Zviedrijā un Norvēģijā, kam šogad sekoja Francija un Spānija.

Tiek prognozēts, ka šogad to cilvēku skaits, kuri viedtālruni izmanto privātu bankas darījumu veikšanai, sasniegs 1 miljardu visā pasaulē. FerratumBank izlaida savu mobilo platformu piecās valstīs, kur saskaņā ar 2017 Brīvdienu Barometra™ aptauju mobilās bankas lietojums ir augstākais Eiropā. Faktiski, vairāk kā 90% mājsaimniecību Zviedrijā izmantos mobilās ierīces ikdienas darījumu veikšanai brīvdienu sezonā.

FerratumBank kontu internetbankā var atvērt piecās minūtēs. Klienti var atvērt daudzvalūtu kontus vairumā Eiropas valūtas un veikt naudas pārskaitījumus starp kontiem reālā laikā. Tā kā FerratumBank karte debetē naudu vietējā valūtā, ceļojot ārvalstīs, klienti izvairīsies no valūtas konvertācijas pakalpojumu izmaksām, ko nosaka tradicionālās bankas un kredītkaršu kompānijas. Turklāt FerratumBank piedāvā mobilos aizdevumus un termiņa noguldījumus, kā procenti līdz 1,25%.

“Analizējot Ferratum vasaras barometra datus, skaidri iezīmējās tendence, ka aptaujātie respondenti savā ikdienā un arī atvaļinājumu laikā arvien aktīvāk lieto digitālus risinājumus. Puse jeb 51% respondentu Latvijā norādīja, ka vasaras brīvdienu laikā lietos mobilo banku un 24% aptaujāto plāno izmantot dzīvesvietas dalīšanās platformas AirBnB pakalpojumus,” secina Evita Grundberga, Latvijas koordinatore.

Vai vasaras brīvdienu laikā izmantosiet mobilo banku pakalpojumus?

 • Zviedrija
  92%
 • Polija
  86%
 • Nīderlande
  79%
 • Norvēģija
  77%
 • Spānija
  76%
 • Francija
  76%
 • Lielbritānija
  76%
 • Lietuva
  73%
 • Somija
  66%
 • Horvātija
  66%
 • Rumānija
  59%
 • Čehija
  55%
 • Igaunija
  52%
 • Latvija
  51%
 • Dānija
  40%
 • Vācija
  39%
 • Bulgārija
  32%

Plānotie izdevumi ceļošanai

 • Vācija
  48%
 • Zviedrija
  44%
 • Norveģija
  41%
 • Bulgārija
  40%
 • Nīderlande
  38%
 • Somija
  36%
 • Polija
  35%
 • Horvātija
  34%
 • Rumānija
  34%
 • Spānija
  33%
 • Igaunija
  31%
 • Lielbritānija
  30%
 • Lietuva
  27%
 • Francija
  20%
 • Latvija
  19%
 • Čehija
  17%
 • Dānija
  12%

Plāno iztērēt vairāk kā 100€ par vienu nakti viesnīcā

 • Somija
  83%
 • Zviedrija
  80%
 • Dānija
  69%
 • Norvēģija
  68%
 • Spānija
  65%
 • Francija
  62%
 • Igaunija
  44%
 • Lietuva
  40%
 • Nīderlande
  38%
 • Lielbritānija
  34%
 • Latvija
  22%
 • Vācija
  19%
 • Polija
  17%
 • Čehija
  6%
 • Horvātija
  5%
 • Rumānija
  1%
 • Bulgārija
  1%

Vasaras brīvdienās plāno izmantot AirBnB pakalpojumus

 • Bulgārija
  56%
 • Zviedrija
  53%
 • Vācija
  43%
 • Nīderlande
  41%
 • Francija
  38%
 • Igaunija
  34%
 • Rumānija
  31%
 • Čehija
  28%
 • Spānija
  24%
 • Latvija
  24%
 • Norvēģija
  23%
 • Dānija
  22%
 • Polija
  22%
 • Lielbritānija
  18%
 • Horvātija
  17%
 • Somija
  17%
 • Lietuva
  9%

Brīvdienu plānu finansēšana

 • Daļēji ar Ferratum Bank aizdevumu
  49%
 • Daļēji ar kredītkarti
  22%
 • Nav nepieciešams finansējums
  14%
 • Daļēji ar patēriņa kredītu
  10%
 • Daļēji ar cita uzņēmuma aizdevumu
  5%

TOP vasaras brīvdienu izdevumi

Vispopulārākais tērēšanas veids vasarā ir iekšzemes ceļojumiem (18%), kam seko sociālās aktivitātes (piem., diena pludmalē, vakariņošana restorānos, klubu apmeklēšana, utt.) un vasaras mode (13%).

Latvijā un Lietuvā aptuveni viena piektā daļa tēriņu būs par apģērbu. Vismazāk populārās iespējas šīs vasaras tēriņiem ir sportam un aktīvajai izklaidei, atbildējuši aptaujas dalībnieki, kam viņi nav gatavi tērēt vairāk kā 5%.

Rezultāti no šī gada Vasaras Barometra™ liecina, ka Bulgārijā, Dānijā, Čehijas Republikā, Francijā, Somijā, Horvātijā un Igaunijā vispopulārākā izvēle būs dārza darbiem un mājamatniecībai. Aptaujātie Apvienotajā Karalistē vasaras aktivitātēm tērēs 15%, savukārt, respondenti Nīderlandē 16% veltīs vasaras festivāliem. Tai pat laikā tēriņi bērnu aktivitātēm visaugstākie būs Norvēģijā (16%), Rumānijā (18%) un Polijā (19%).

Lietuva
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  25%
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  13%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos
  12%
 • Sporta un atpūtas
  9%
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm
  9%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 130 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 71% (1357 €)
Igaunija
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  17%
 • Svinību apmeklēšana
  12%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  11%
 • Sporta pasākumu apmeklēšana
  10%
 • Sporta un atpūtas
  10%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 131 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 72% (1426 €)
Rumānija
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  18%
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  17%
 • Sporta pasākumu apmeklēšana
  13%
 • Sporta un atpūtas
  9%
 • Sabiedriskās aktivitātes.
  9%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 110 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 60% (860 €)
Polija
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  19%
 • Svinību apmeklēšana
  18%
 • Sabiedriskās aktivitātes.
  12%
 • Izdevumi ceļojumiem pa Poliju
  9%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  8%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 95 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 52% (939 €)
Spānija
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm
  20%
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  18%
 • Svinību apmeklēšana
  15%
 • Sporta un atpūtas
  9%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  8%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 106 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 57% (1467 €)
Bulgārija
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  24%
 • Izdevumi ceļojumiem pa Bulgāriju
  21%
 • Sabiedriskās aktivitātes.
  11%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  10%
 • Svinību apmeklēšana
  8%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 132 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 72% (869€)
Lielbritānija
 • Sabiedriskās aktivitātes
  15%
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  14%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  12%
 • Sporta un atpūtas
  11%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos,
  11%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 62 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 34% (1008€)
Dānija
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  21%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  18%
 • Sporta un atpūtas
  12%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  9%
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm
  9%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 82 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 45% (970 €)
Čehija
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  20%
 • Sporta un atpūtas
  15%
 • Svinību apmeklēšana
  11%
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  10%
 • Izdevumi ceļojumiem pa Čehiju
  10%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 108 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 59% (1378 €)
Zviedrija
 • Izdevumi ceļojumiem pa Zviedriju
  18%
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm.
  18%
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  16%
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  11%
 • Sporta un atpūtas
  6%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 82 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 45% (1532 €)
Latvija
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  20%
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  17%
 • Svinību apmeklēšana
  15%
 • Sabiedriskās aktivitātes.
  14%
 • Sporta pasākumu apmeklēšana
  9%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 119 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: : 65% (1127 €)
Horvātija
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  17%
 • Sporta pasākumu apmeklēšana
  16%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos,
  15%
 • Sporta un atpūtas
  15%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  7%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 74 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 40% (650 €)
Francija
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  17%
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  17%
 • Izdevumi ceļojumiem pa Franciju
  13%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  12%
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm.
  10%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 104 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 56% (1623 €)
Norvēģija
 • Dalības maksa bērnu vasaras aktivitātēm
  16%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  16%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  13%
 • Sabiedriskās aktivitātes.
  13%
 • Sporta pasākumu apmeklēšana
  10%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 108 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 59% (2903 €)
Somija
 • Dārza darbi un dzīvesvietas uzlabošana
  21%
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm
  13%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  13%
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  10%
 • Sabiedriskās aktivitātes.
  10%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 65 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 35% (1068 €)
Nīderlande
 • Vasaras festivālu apmeklēšana
  16%
 • Investīcijas atpūtas pasākumos,
  16%
 • Izdevumi ceļojumiem pa Nīderlandi
  12%
 • Sporta pasākumu apmeklēšana
  11%
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm
  10%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 70 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem : 38% (1361 €)
Vācija
 • Sabiedriskās aktivitātes
  21%
 • Sporta un atpūtas
  15%
 • Izdevumi ceļojumiem pa dzimto Valsti
  13%
 • Izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm
  11%
 • Vasaras apģērba iegāde un iepirkšanās
  9%
 • Izdevumi attiecībā pret citām valstīm: 72 (FE group = 100)
 • Izdevumi, salīdzinot ar mājsaimniecību ienākumiem: 39% (1145€)